Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Gebed van Manasse 01   


Gebed van Manasse 01


01Aalmachteg Heer, God van ons veurolders Abraham, Isaak en Jakob
en van heur rechtschoapen noageslacht,

02ie hebben hemel en eerde moakt mit aal heur riekdom,
03zee heb ie aan banden legd deur joen machteg woord, oervloud opsloten en verzegeld mit joen ontzaggelke noam;

04ales trilt en schudt veur joen macht.
05Gainain kin joen glorie verdroagen, net as joen kwoadens, doar ie zundoars mit bedraaigen.

06Barmhaarteghaid dij ie beloven, kin gainain meten of paailen.

07Ie binnen hoogste Heer, vol meedlieden, ie binnen geduldeg en traauw
en stoan kloar om te vergeven as mensken kwoad doun.

08Heer, God van rechtveerdegen, ie vroagen van rechtveerdegen gain beraauw,
van Abraham, Isaak en Jakob, dij nait tegen joe zundegd hebben,
moar van mie, n zundoar, vroag ie dat aal.

09Omreden mien zunden binnen meer as zaand bie zee, ieder bòt ging ik meer over schreef, Heer, en aalweg slimmer;
nait weerd bin ik t noar joen hoge hemel op te zain,
zo groot is t onrecht dat ik doan heb.

10 n Swoare iesdern ket drokt mie omdeel en ik boeg kop om mien zunden;
veur mie is ter gain vergeven.
Ik heb joe ja kwoad moakt
en doan wat min is in joen ogen:
ofgodsbeelden heb ik opricht en zunde op zunde stoapeld.

11 Mor nou boeg ik mie deel en beed om joen genoade.
12 Ik heb zundegd, Heer, ik heb zundegd, ik belied mien overtredens.

13 Ik beed joe: vergeef mie, Heer, vergeef mie. Loat mie nait mit mien zunden onder goan,
stoapel gain straf op straf op mie,
loat joen vroak nait aiweg duren,
verban mie nait noar t daipste van eerde.
Ie, Heer, ie binnen toch God van elk dij beraauw het!

14 Ie zellen ook aan mie joen goudhaid teunen, joen grode barmhaarteghaid zel mie redden,
ook al bin ik t glad nait weerd.

15 Aalgedureg zel ik joe priezen, aal mien levensdoagen, want ale hemelse machten bezingen joe
en joen roem duurt aiweg.
Amen.