Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 48


01Dit binnen noamen van stammen: haildaal in t noorden, bie weg langs noar Chetlon, Lebo-Hamat en Chasar-Enon, bie grèns mit Damascus in t noorden, aan kaant van Hamat, krigt Dan n dail, van oostgrèns òf aan westgrèns tou. 02Tegen Dan aan krigt Aser n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 03Tegen Aser aan krigt Naftali n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 04Tegen Naftali aan krigt Manasse n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 05Tegen Manasse aan krigt Efraïm n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 06Tegen Efraïm aan krigt Ruben n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 07Tegen Ruben aan krigt Juda n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 08Tegen Juda aan, van t oosten òf aan t westen tou, ligt t dail dat ie ofstoan mouten, 25.000 èl braid en krekt zo laank as aander dailen, van t oosten òf, aan t westen tou. In t midden komt t haailegdom. 09t Dail dat ie aan de HEER ofstoan mouten, is 25.000 èl laank en 10.000 èl braid. 10 Dit haile kontraain is bestemd veur priesters. Aan noordkaant is t 25.000 èl laank, aan westkaant 10.000 èl braid, in t oosten is t 10.000 èl braid en aan zuudkaant weer 25.000 èl laank. In t midden staait de HEER zien haailegdom. 11 Dat haaileg stok is veur priesters, Sadok zien noazoaten, dij veur mie zörgen bleven en zok nait, zo as Levieten deden, van mie ofkeerden. 12 Zai kriegen binnen dit dail n alderhaailegst stok, noast t kontraain van Levieten. 13 Levieten kriegen n dail dat noast priesters heurent ligt en krekt zo groot is: 25.000 bie 10.000 èl. Haile lengte is 25.000 èl en brette 10.000 èl. 14 Ze maggen der niks van verkopen of verruilen. Men mag t beste dail van t laand nait in aander handen overgoan loaten, want t is wijd aan de HEER. 15 Wat ter overblift van t kontraain van 5.000 bie 25.000 èl is nait haaileg; t is bestemd veur stad as baauwterraain en gruinlaand. Stad zulm komt in t midden te liggen. 16 Dit binnen zien moaten: aan noordkaant 4500 èl, aan zuudkaant 4500 èl, aan oostkaant 4500 èl, en aan westkaant ook 4500 èl. 17 Streep gruinlaand om stad tou is in t noorden 250 èl, in t zuden 250 èl, in t oosten 250 èl en in t westen 250 èl braid. 18 Bie t haaileg stok langs blift aan oostkaant 10.000 èl en aan westkaant 10.000 èl over. Dij strepen grond lopen bie t haaileg stok langs, en opbrengst der van is veur dij in stad waarken. 19 Zai binnen t ook dij dizze grond beaarbaiden mouten. Ze kommen oet aal stammen van Israël vandoan. 20 t Haaileg stok dat ie ofzundern mouten, aigen grond van stad mitrekend, is zodounde vaaierkaant en meet 25.000 bie 25.000 èl. 21 Wat overblift aan weerskanten van t haaileg stok en aigen grond van stad, is veur vorst: t kontraain van 25.000 èl van t haaileg stok òf aan oostgrèns tou, en op t westen van 25.000 èl òf aan westgrèns tou, liek op mit kontrainen van stam, is veur vorst. 22 Levieten heur aigen grond nait mitrekend en aigen grond van stad, dij midden in t kontraain van vorst liggen, is aal laand dat tussen Juda en t kontraain van Benjamin ligt, veur vorst. 23 Vervolgens aander stammen: Benjamin krigt n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 24 Tegen Benjamin aan krigt Simeon n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 25 Tegen Simeon aan krigt Issachar n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 26 Tegen Issachar aan krigt Zebulon n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 27 Tegen Zebulon aan krigt Gad n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 28 Tegen Gad aan, in t zuden, lopt grèns van Tamar òf aan t wotter van Meribat-Kades tou en den bie beek langs noar Grode Zee. 29 Zo is t laand indaild dat ie mit lötten verdailen mouten onder stammen van Israël - zegt God, de HEER. 30 Dit binnen omtrekken van stad. Aan noordkaant 4500 èl. 31 Poorten van stad binnen nuimd noar stammen van Israël. Der binnen drij poorten op t noorden: Rubenpoort, Judapoort en Levipoort. 32 Aan oostkaant 4500 èl, mit drij poorten: Jozefpoort, Benjaminpoort en Danpoort. 33 Zuudkaant is 4500 èl, mit drij poorten: Simeonpoort, Issacharpoort en Zebulonpoort. 34 Westkaant is ook 4500 èl, mit dizze drij poorten: Gadpoort, Aserpoort en Naftalipoort. 35 Omtrek van stad is 18.000 èl. Van nou òf aan hait stad: "Doar holdt de HEER tou!"