Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 46


01Dit zegt God, de HEER: Oosterpoort van t binnenplaain mout zès warreldoagen dicht blieven, mor op sabbat en Duustermoansdag mout e opendoan worden. 02Den komt vorst van boeten deur veurpertoal poort in. Hai stelt zok op bie deurpost van poort en priesters brengen zien brandovver en zien vree-ovver. Den mout e zok deelboegen op drumpel van poort en weer noar boeten tou goan. Poort mag tot aan oavend tou nait dichtdoan worden. 03t Volk van t laand mout zok op sabbat en op Duustermoan bie tougang van dij poort deelboegen veur de HEER. 04t Brandovver dat vorst op sabbat de HEER aanbudt, mout bestoan oet zès jonge rammen en n wazen ram, zunder lek of brek. 05Bie wazen ram heurt n waaitovver van n efa waait, en bie jonge rammen n waaitovver zoveul as e missen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 06Op Duustermoansdag mout t brandovver bestoan oet n jonge bol zunder lek of brek, zès jonge rammen en n wazen ram zunder lek of brek. 07As waaitovver mout vorst bie ieder bol en bie ieder wazen ram n efa waait doun, bie jonge rammen wat e berappen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 08Vorst mout ter deur veurpertoal van poort inkommen, en zulfde kaant langs weer noar boeten tou goan. 09Mor as t volk op hoogtijdoagen noar de HEER toukomt om zok deel te boegen, mout dij der inkommen deur noorderpoort, en deur zuderpoort weer noar boeten tou goan. Dij der inkomt deur zuderpoort, mout deur noorderpoort weer noar boeten tou goan. Gainain mag weeromgoan deur aigenste poort doar e der inkwam, elkenain mout noar boeten tou goan deur poort dij der liek tegenover ligt. 10 Vorst mout as ze der inkommen mit heur mitgoan en tougelieks mit heur weer noar boeten tou goan. 11 Op feesten en hoogtijdoagen heurt bie elke bol en bie ieder wazen ram n waaitovver van n efa waait, en bie jonge rammen zoveul as vorst missen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 12 As vorst vrijwilleg n brandovver of vree-ovver brengen wil as vrijwillege goave aan de HEER, den mout oosterpoort veur hom opendoan worden en kin e zien brandovver en vree-ovver op aigenste menaaier brengen as e op sabbat wènd is. Zo gaauw as e weer noar boeten tou gaait, dut men poort achter hom dicht. 13 Breng doagelks n interram zunder lek of brek as brandovver aan de HEER, ieder mörgen vannijs. 14 En breng der ieder mörgen n ovver bie van ainzèsde efa waait en aindaarde hin eulie om deur waaitenmeel te mengen, as waaitovver veur de HEER. Dizze regels blieven aaltied gelden. 15 Ieder mörgen mouten priesters jonge ram, waaitovver en eulie opdroagen as n doagelks ovver. 16 Dit zegt God, de HEER: As vorst aan ain van zien zeuns wat geft, den wordt dat dij zien grondbezit: zien zeuns zellen t aarven. 17 Mor as e n paart van zien grondbezit aan ain van zien sloaven dut, den mag dij t allenneg holden aan t joar tou dat e vrijloaten wordt. Doarnoa vervaalt t weer aan vorst. t Blift zien grondbezit: zien zeuns kriegen t. 18 Vorst mag niks van t volk heur grondbezit ontaigen. Bloots zien aigen bezit mag e zien zeuns aarven loaten, gainent van mien volk mag zien bezit ofpakt worden."' 19 Dou brochde man mie deur tougang noast poort noar haailege ziedpertoalen veur priesters, dij oetkeken op t noorden. Bie achtermuur, aan westkaant, was n roemte. 20 Hai zee tegen mie: "Dit is roemte doar priesters schuldovvers en zuvernsovvers touberaaiden en doar ze waaitovvers kloarmoaken. Zo huiven ze dij nait noar t boetenplaain brengen, doar ze t volk deur haaileg moaken zollen." 21 Dou nam e mie mit noar t boetenplaain tou en luit mie vaaier houken van t plaain bie langs goan. In aal houken van t plaain was nog n klaainer plaain. 22 Dit wazen besloten plaainen van 40 bie 30 èl. Ze wazzen aal vaaier gelieke groot. 23 Om elk van dij vaaier plaainen was n leeg muurke, en onderaan dij muurkes wazzen steeën doar men koken kon. 24 Hai zee tegen mie: "Dit binnen keukens doar zai dij dainstdoun in tempel, vree-ovvers veur t volk kloarmoaken."