Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 45


01As ie t laand verdailen en doarom lötten, mout ie veur de HEER n haaileg stok ofstoan van 25.000 bie 20.000 èl.f + 20.000 volgens Septuaginta, is mainst woarschienlek; in t Hebreeuws staait 10.000 èl.f* 04Dat dail van t laand is n haaileg stok. t Is veur priesters bestemd dij dainstdoun in t haailegdom en dij bie de HEER kommen maggen en hom dainen. Doar zel plak veur heur hoezen wezen en t is ook n haaileg stee veur t haailegdom. 05n Aander terraain van 25.000 bie 10.000 èl is veur Levieten dij dainstdoun in tempel. t Is heur aigen grond, doar zellen ze wonen. 06As aigen grond van stad mout ie n terraain aanwiezen van 5.000 bie 25.000, noast t haaileg stok. Dat is bestemd veur t haile volk van Israël. 07Vorst krigt grond aan weerskanten van t haaileg stok en van aigen grond van stad. t Is grond dat swet aan t haailege stok en aan aigen grond van stad, aan westkaant wieder noar t westen en aan oostkaant noar t oosten tou. t Mout net zo laank wezen as t kontraain dat aan stammen touwezen wer, van westgrèns òf aan oostgrèns tou. 08Dat is zien laand, dat is zien aigendom in Israël. Nooit zellen mien vorsten meer misbruuk moaken van mien volk. Ze zellen t laand aan stammen van t volk van Israël geven. 09Dit zegt God, de HEER: Nou is t oflopen, vorsten van Israël! Hol op mit onderdrokken en geweld, wees recht en rechtveerdeg en verjoag mien volk nait laanger van zien grond - zegt God, de HEER. 10 Bruuk n zuvere schoal, n zuvere efa en n zuvere bat. 11 Efa en bat mouten aigenste inhold hebben: n bat is ain tiende ezelsvracht, net as n efa. Ezelsvracht is normoale moat. 12 Sjekel is twinneg gera, en mine is twinneg sjekel plus vieventwinneg sjekel plus vieftien sjekel. 13 Dizze lasten mout ie ofdroagen aan vorst: ainzèsde efa over n ezelsvracht waait en ainzèsde efa over n ezelsvracht gaarst. 14 Wat eulie aanbelangt, meten in bat: ain tiende bat over n kor eulie - n ezelsvracht het tien bat, dat zodounde is tien bat n ezelsvracht. 15 Wieder: ain schoap oet n koppel van twijhonderd van kontrainen van Israël mit veul wotter, as waaitovver, brandovver en vree-ovver, doar t volk t aal weer mit goudmoaken kin - zegt God, de HEER. 16 t Haile volk van t laand mout dizze lasten aan vorst van Israël ofdroagen. 17 Vervolgens mout vorst op zien beurt brandovvers, waaitovvers en wienovvers brengen op feesten, op sabbat en op Duustermoan, op aal hoogtijdoagen van t volk van Israël. t Is vorst dij t zuvernsovver brengen mout en t waaitovver, t brandovver en t vree-ovver, om zo t aal weer goud te moaken veur t volk van Israël. 18 Dit zegt God, de HEER: Neem op eerste dag van eerste moand n jonge bol, zunder lek of brek, en zuver doar t haailegdom mit van zunde. 19 Priester mout wat bloud van t ovverdaaier aan deurpost van tempel strieken, aan vaaier houken van grode omloop van t altoar en aan deurpost van poort noar t binnenplaain. 2-3 Van dat terraain mout ie n stok van 25.000 bie 10.000 ofmeten. Doar mout t alderhaailegste haailegdom kommen. n Vaaierkaant stok, van 500 bie 500 mit 50 èl gruinlaand der omtou, is doarveur bestemd. 20 Dou t zulfde op zeuvende dag van moand veur lu dij nait mit opzet zundegen of dat in heur onneuzelhaid doun. Zo mout ie tempel raain moaken. 21 Op vattiende dag van eerste moand mout ie Pesach vieren, t feest doar zeuven doag laank brood zunder gèst eten wordt. 22 Dij aigenste dag mout vorst n bol as zuvernsovver brengen: veur zokzulm en veur aal t volk van t laand. 23 En op aal zeuven doag van t feest mout e n brandovver aan de HEER brengen: ieder dag zeuven bollen en zeuven bokrammen, zunder lek of brek, zeuven doag laank. En ieder dag ook nog n bok as zuvernsovver. 24 As waaitovver mout ie bie ieder bol en bie ieder bokram n efa waait doun, en bie ieder efa waait n hin eulie. 25 Van vieftiende dag van zeuvende moand òf aan, op t feest, mout e t aigenste doun: zeuven doag laank mout e zulfde zuvernsovvers, brandovvers, waaitovvers en eulie-ovvers brengen.