Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 44


01Dou brochde man mie weerom noar boetenste poort van t haailegdom, dij op t oosten. Hai zat dicht. 02De HEER zee tegen mie: "Dizze poort mout dicht blieven. Hai mag nait openmoakt worden en gainain mag hier deur: de HEER, Israël zien God, dij is ter deur kommen, doarom mout e dicht blieven. 03Allenneg vorst zulm, dij mag der zitten goan te eten veur t oog van de HEER. Deur t veurpertoal mag e der ingoan en zo der ook weer oet." 04Dou brochde man mie noar noorderpoort, bie tempel. Ik zag dat tempel haildaal vol was van de HEER zien glorie, en ik luit mie plat op grond valen. 05De HEER zee tegen mie: "Manmensk, dou oren en ogen wied lös, neem goud op wat ik tegen die zeg over aal bepoalens en veurschriften wat de HEER zien tempel aanbelangt. Let goud op tougang van tempel en op aal oetgangen van t haailegdom, 06en zeg tegen t rebelse volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Ie hebben nou meer as genog minne doaden bedreven, volk van Israël! 07Ie hebben vremden, nait besneden van haart en liggoam, in mien haailegdom touloaten en zo is mien tempel schonden. Ie hebben mie vet en bloud as eten aanboden, mor mit aal joen minne doaden t verbond mit mie broken. 08Ie hebben nait zulm veur mien haailege dingen zörgdroagen, mor ie hebben vremden aansteld om in joen stee veur zoaken in mien haailegdom zörg te droagen. 09Dit zegt God, de HEER: Gain enkele vremde, nait besneden van haart en liggoam, mag in mien haailegdom kommen. Dit geldt veur aal vremden dij maank Isrelieten touholden. 10 Levieten dij zok van mie ofkeerd hebben dou Israël van mie ofdwoalde en achter aander goden aan ging, zellen heur straf nait ontlopen. 11 Ze mouten in mien haailegdom dainstdoun as poortwachters en tempelknechten. Ze mouten veur t volk brandovvers en vree-ovvers slachten en ze mouten veur heur kloarstoan en heur dainstboar wezen. 12 Omdat ze Isrelieten daind hebben veur t oog van heur drekgoden en heur zo tou aansteut werden, steek ik mien vingers der veur omhoog - zegt God, de HEER - dat ze heur straf nait ontlopen zellen. 13 Ze maggen nait dichtbie mie kommen en mie as priester dainen, ze maggen gainent van mien haailege of alderhaailegste dingen aankommen. Ze zellen schaande droagen mouten van minne doaden dij ze begoan hebben. 14 Ik zel heur aanstellen veur dainst in tempel veur aal t gewone waark dat ter doan worden mout. 15 Mor Levitische priesters, Sadok zien noazoaten, dij veur mien haailegdom zörgen bleven dou Isrelieten van mie ofdwoalden, maggen bie mie kommen en mie dainen. Zai maggen veur mie kloarstoan en mie vet en bloud aanbaiden - zegt God, de HEER. 16 Zai maggen in mien haailegdom kommen en bie mien toavel dainstdoun. 17 As ze poorten van binnenplaain ingoan, mouten ze linnen klaaier aantrekken. Wol maggen ze nait aanhebben as ze dainstdoun in poorten van binnenplaain of in tempel. 18 Tulbanden dij ze op hebben en broeken dij ze aan hebben, mouten ook van linnen wezen. Ze maggen niks aan hebben doar ze van swaiten goan. 19 En as ze weer noar t boetenplaain tou goan, t plaain van t volk, mouten ze klaaier doar ze dainst in doan hebben, oettrekken en in haailege ziedpertoalen leggen. Ze mouten aander klaaier aandoun doar ze t volk nait haaileg mit moaken. 20 t Hoar op kop maggen ze nait ofscheren, mor ze maggen t ook nait vrij gruien loaten: ze mouten t netjes knippen. 21 Gainent van priesters mag wien had hebben as e noar t binnenplaain gaait. 22 Ze maggen nait traauwen mit wedevraauwen of vraauwlu dij verstöt binnen, mor allenneg mit wichter dij tou t volk van Israël heuren en dij heur moagdom nait verloren hebben. Mit wedevraauwen van priesters mag t ook. 23 Ze mouten mien volk leren wat haaileg is en wat nait, en heur t onderschaaid biebrengen tussen raain en onraain. 24 As ter kwezzie is, mouten ze kloarstoan om te richten. Doar mouten ze mien rechtsregels bie hantaaiern. Op aal mien feestdoagen mouten ze mien veurschriften en bepoalens in acht nemen. Sabbat mouten ze in eren holden. 25 Ze maggen zokzulm nait onraain moaken deur bie n dode te kommen. Dat maggen ze allenneg mor as t gaait om heur pa of moeke, heur zeun, dochter, bruier of heur zuster dij nog gain man had het. 26 Noadat zo ain weer zuver verkloard is, mout e zeuven doag wachten, 27 en op dag dat e weer noar t binnenplaain van t haailegdom tou gaait om der dainst te doun, mout e eerst zien zuvernsovver opdroagen - zegt God, de HEER. 28 Wat heur grondbezit aanbelangt, ikzulm zel heur bezit wezen. Aigen grond mag ie heur in Israël nait geven: ikzulm zel heur grond wezen. 29 Ze maggen waaitovvers, zuvernsovvers en schuldovvers eten. Ales in Israël doar mien ban op ligt, is veur heur. 30 t Beste van aal eerste vrucht van t laand en ales wat wieder nog aan mie opdroagen wordt, is ook veur priesters, overaal n beetje van. t Beste van bakmeel mout elk ook aan priesters geven om zegen te brengen over joen hoezen. 31 Priesters maggen gain vogels of daaiern eten dij gewoon doodgoan binnen of doodbeten.