Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 43


01Dou nam man mie mit noar oosterpoort. 02En doar zag ik Israël zien God in aal glorie oet t oosten votkommen, mit n geluud as t boldern van zee. Eerde lichtte der haildaal van op. 03Wat ik zag, leek op wat ik zain haar dou stad verrinnewaaierd wer en op wat ik zain haar bie t Kebardaip. Ik luit mie plat op grond valen. 04Verschienen van de HEER in aal zien stoatsie ging deur oosterpoort in tempel. 05Dou tilde n gaist mie op en brochde mie noar t binnenplaain, en ik zag dat haile tempel vol was mit de HEER zien glorie. 06Dou man nog aaltied noast mie ston, heurde ik ain tegen mie proaten oet tempel vandoan: 07"Manmensk, dit is stee van mien troon, stee doar ik mien vouten deelzet. Hier zel ik veur aaid wonen blieven maank Isrelieten. t Volk van Israël zel mien haailege noam nait meer ontwijden, zai nait en heur keunenks nait, mit heur ontraauw nait en nait mit lieken van heur keunenks in heur graftombes.f + Letterlek: "op heur högten".f* 08Ze zetten heur drumpel noast mien drumpel, en heur deurpost noast mien deurpost, allenneg n muur ston tussen ons in. Ze ontwijdden mien haailege noam mit heur minne gedrag en doarom heb ik heur in mien gram verrinnewaaierd. 09Mor van nou òf aan zellen ze nait laanger ontraauw wezen en lieken van heur keunenks wied bie mie vandoan holden, dat ik veur aaid bie heur wonen kin.

10 Manmensk, vertel t volk van Israël over mien tempel, dat ze zok schoamen over heur minne gedrag. En loat heur t model noameten. 11 As ze zok schoamen over ales wat ze doan hebben, moak heur den bekend mit indailen en ontwaarp van tempel, mit oetgangen en tougangen, mit haile indailen en mit aal bepoalens en veurschriften. Schrief t aalmoal veur heur op, dat ze t sekuur oetvoeren. 12 Dit binnen veurschriften veur tempel. t Haile kontraain rondom tempel boven op baarg is alderhaailegst. Tot zo wied veurschriften veur tempel."

13 Dit wazzen moaten van t altoar, in èllen van ain èl plus n handbraid. Geut der omtou was 1 èl daip en 1 èl braid en bie kaant langs laip rondom n ofschaaiden van 1 haandspan. En dit was onderbaauw van t altoar: 14 onderste omloop lag 2 èl boven geul in grond, hai was 1 èl braid. Grode omloop lag 4 èl boven dij klaainer omloop en was ook 1 èl braid. 15 Ovverheerd lag doar weer 4 èl boven, en op ovverheerd stonden vaaier hoorns. 16 Ovverheerd was 12 bie 12 in t vaaierkaant. 17 Grode omloop was 14 bie 14 èl en haar zodounde ook vaaier gelieke zieden. Der laip n geut om t altoar tou van 1 èl, doar omtou n ofschaaiden van 2 èl hoog. Altoartrap lag aan oostkaant.

18 Dou zee man tegen mie: "Manmensk, dit zegt God, de HEER: Hier volgen bepoalens veur t altoar. Op dag dat e kloar is, kloar om der brandovvers op te ovvern en der bloud op te sprenkeln, 19 mostoe Levitische priesters, Sadok zien noazoaten, en dij - zegt God, de HEER - bie mie kommen om mie te dainen, n jonge bol geven veur n zuvernsovver. 20 Pak wat van zien bloud en striek dat aan vaaier hoorns en vaaier houken van grode omloop van t altoar en aan ofschaaiden der omtou. Zo zelstoe t altoar van zunde zuvern en der verzoenen over doun. 21 Den mostoe bol van t zuvernsovver verbranden op stee dij doar veur bestemd is op tempelterraain, boeten t haailegdom.

22 Twijde dag mostoe n bok zunder lek of brek opdroagen as zuvernsovver, en doar mouten priesters t altoar mit zuvern van zunde, krekt as ze t zuver muiken mit bol. 23 Astoe doar kloar mit bist, mostoe n jonge bol opdroagen en n ram, baaident zunder lek of brek. 24 Breng ze veur de HEER. Den mouten priesters der zolt overhèn streuen en heur as brandovver aan de HEER ovvern. 25 Zeuven doag laank brengst doe ieder dag n bok as zuvernsovver, en priesters mouten t zulfde doun mit n jonge bol en n ram, baaident zunder lek of brek. 26 Zeuven doag mout ie t altoar verzoenen om t altoar zuver te moaken en in te wijden. 27 As dij doagen om binnen, den kinnen priesters in t vervolg van aachtste dag òf aan, joen brandovvers en vree-ovvers op t altoar brengen, en ik zel der nocht aan hebben - zegt God, de HEER."