Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 42


01Dou nam man mie mit noar t boetenplaain, noar noordkaant, en brochde mie noar ziedpertoalen bie t achtergebaauw, aan noordkaant van binnenhof. 02Ze haren n lengte van 100 èl, mit n brette van 50 èl, mit tougang op t noorden. 03Gallerijen in drij verdaipens laggen bie t 20 èl braide binnenplaain langs en langs bestroate omloop van boetenplaain. 04Veur ziedpertoalen was n gaang van 10 èl braid. Noar binnen tou was n deurgang van 1 èl, en tougangen wazzen op t noorden. 05Bovenste ziedpertoalen wazzen klaainer, want gallerijen nammen van dij pertoalen meer vot as van onderste en middelste pertoalen van t gebaauw. 06Ze vörmden drij verdaipens en haren gain zoelen, zo as plaainen dij aal haren. Doarom wazzen bovensten klaainer as ondersten en middelsten. 07Noar t boetenplaain tou bie ziedpertoalen langs, laip n muur. Dij was 50 èl laank. 08Lengte van ziedpertoalen aan kaant van boetenplaain was 50 èl, en tegen grode zoal over was dat 100 èl. 09Onder dij ziedpertoalen was op t oosten n tougang veur wèl of ter van boetenplaain òf in wol. 10 Over brette van muur van t plaain noar t oosten, bie binnenhof en bie t gebaauw, wazzen ook ziedpertoalen 11 mit n pad ter langs. Ze zagen der krekt zo oet as ziedpertoalen op t noorden, net zo laank en net zo braid, mit zulfde oetgangen, inrichten en tougangen. 12 Ziedpertoalen op t zuden haren ook zokse tougangen. Veur dij der in wol, laggen aal tougangen aan t begun van pad dat bie beschaarmmuur noar t oosten langs laip. 13 Man zee tegen mie: "Ziedpertoalen op t noorden en dij op t zuden, aan binnenhof, binnen haailege ziedpertoalen, want doar eten priesters dij bie de HEER kommen, alderhaailegste ovvers. Doar leggen ze alderhaailegste ovvers deel: waaitovvers, zuvernsovvers en schuldovvers, want dat stee is haaileg. 14 As priesters der in binnen, maggen ze nait van t haailegdom oet noar t boetenplaain goan. Eerst mouten ze klaaier doar ze dainst in doan hebben, dij haaileg binnen, in ziedpertoalen deelleggen. Ze mouten aander klaaier aandoun en den maggen ze noar stee van t gewone volk goan." 15 Dou man kloar was mit t opmeten binnen in tempel, brochde hai mie noar oosterpoort en meette tempel rondom op. 16 Hai meette oostkaant mit moatstòk: 500 van dij moatstòkken. 17 Hai meette noordkaant: 500 moatstòkken. 18 Zuudkaant meette hai ook: 500 moatstòkken. 19 Dou kwam e bie westkaant en hai meette 500 moatstòkken. 20 Zo meette hai vaaier boetenkanten van tempel, doar haildaal n muur omtou lag. Mit nkander was dat 500 bie 500, en muur was ofschaaiden tussen wat haaileg was en wat nait.