Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 41


01Dou brochde man mie noar grode zoal. Doar meette hai penanten ook van: 6 èl braid aan ain kaant en 6 èl braid aan aander kaant: brette van n tènt. 02Tougang was 10 èl braid en ziedkanten wazzen 5 èl aan ain kaant en 5 èl aan aander kaant. Hai meette lengte en dij was 40 èl, en brette, dij was 20 èl. 03Dou ging e der in en meette penant bie tougang. Dij was 2 èl. Tougang zulm was 6 èl, en brette noast tougang was 7 èl. 04Hai meette lengte: 20 èl, en brette: 20 èl, net as grode zoal. Hai zee tegen mie: "Dit is t alderhaailegste." 05Hai meette muur van tempel en dij was 06èl. Der wazzen vertrekken van 4 èl braid, haildaal aan tempel tou, 6 in drij gallerijen mit elk datteg vertrekken. Vertrekken rondom zatten nait vaast aan muur van tempel zulm, mor aan oetspoarens in muur om tempel. 07Vertrekken dij om haile tempel tou wazzen, werden noar boven tou aal braider. Brette van tempel bleef noar boven tou geliek. Over middelste omloop kon men van ondern noar boven goan. 08Ik zag dat ter rondom tempel n verhogen was as fonnement veur vertrekken. Dij was ain haile moatstòk, n grondvlak van 6 èl. 09Boetenmuur van vertrekken was 5 èl dik. En roemte tussen vertrekken van tempel zulm 10 en zuderpertoalen was 20 èl. Roemte laip haildaal om tempel tou. 11 Der wazzen oetgangen van vertrekken noar tussenroemte, ain aan noordkaant en ain aan zuudkaant. En overaal was tussenroemte 5 èl braid. 12 Aan n binnenhof aan westkaant ston n gebaauw van 70 èl braid. t Haar n muur dij 5 èl dik was en 90 èl laank. 13 Man meette tempel, en dij was 100 èl laank. Binnenhof en t gebaauw mit zien muren wazzen mit nkander ook 100 èl laank, 14 en gevel van tempel aan oostkaant van binnenhof was 100 èl braid. 15 Hai meette lengte van t gebaauw aan kaant van binnenhof doar t achter ston, en gallerijen aan weerskanten: ook 100 èl. Grode zoal binnen in tempel, in veurpertoalen aan t plaain, 16 bie drumpel, troalievènsters, gallerijen aan drij kanten en ook tegen drumpels over, was rondom mit holt beschoten. Van grond òf tot aan blinde vènsters, 17 en tot boven tougang van tempel, aan binnen- en boetenkaant van tempel, op haile muur, zatten overaal penailen, van binnen en van boeten. 18 Ook wazzen der cherubs en ornementen mit oetkapte paalmbomen. Ornementen zatten tussen cherubs in. Ieder cherub haar twij gezichten, 19 n menskengezicht dat noar t aine ornement keek en n laiwenmoel dij noar t aander ornement keek. Zo was t overaal in haile tempel. 20 Cherubs en ornementen wazzen aanbrocht op muur van grode zoal, van grond òf tot boven aan tougang tou. 21 Grode zoal haar n vaaierkantege deurpost; veurkaant van t haailege zag der krekt zo oet. 22 t Altoar was van holt, 3 èl hoog en 2 èl laank, mit houkpunten, en wanden wazzen ook over haile lengte van holt. Man zee tegen mie: "Dit is toavel dij kloar staait veur de HEER." 23 Der wazzen twij dubbelde deuren noar grode zoal en ook noar t haailege. 24 Ieder deur haar twij helften dij draaien konden, twij veur aine deur en twij veur aander. 25 Op deuren van grode zoal wazzen cherubs en ornementen mit oetkapte paalmbomen aanbrocht, net as op muren. Boeten, veur t veurpertoal, laip n holten hekwaark. 26 Der wazzen troalievènsters en ornementen aan baaide ziedmuren van veurpertoal aanbrocht. Tempel haar steunberen en hekwaarken.