Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 35


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou baargen van Seïr en profetaaier der tegen. 03Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel joe kriegen, baargen van Seïr! Ik zel mien voest tegen joe omhoogsteken en n wildernis van joe moaken doar gain mensk meer touholdt. 04Joen steden veraander ik in puunbulten, ik moak n wildernis van joe, en ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 05Aaltied heb ie vijandeg west tegen Isrelieten, ie hebben ze oetleverd aan t sweerd dou t onhaail heur trof, dou der mit heur ofrekend wer. 06Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER: Ik zel joen bloud lopen loaten en t bloud zel achter joe heer zitten. Bloud zel achter joe heer zitten omreden ie wazzen zo hoatsk dat ie bloud zain wollen. 07Ik moak van baargen van Seïr n wildernis doar gain mensk meer touholdt en doar gainain meer deurhèn trekken zel. 08Joen baargen zellen bezaaid wezen mit doden en gewonden. Op joen heuvels, in joen leegtes en in joen baargkloven zellen lieken liggen van heur dij deur t sweerd versloagen binnen. 09Ik moak van joe veur aaid n wildernis mit steden doar gainent meer woont. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 10 Ie hebben zegd: 'Dij twij volken en dij twij landen binnen mienent, ik zel ze in bezit nemen, ook al het de HEER doar woond.' 11 Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER: Ik zel kwoadens, hoat en nied vergelden doar ie heur mit bedraaigd hebben. Deur joe te stravven zellen ze vernemen wèl of ik bin. 12 Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. Aal joen lasterproat heb ik heurd, ales wat ie zegd hebben over baargen van Israël - dat ze verrinnewaaierd wazzen, dat ie ze plundern konden. 13 Tegen mie heb ie ook n grode mond had, mie heb ie ook taargd. Ik heb t wel heurd! 14 Dit zegt God, de HEER: Haile wereld zel zok ter om vernuvern as ik van joe n wildernis moak. 15 Joa, krekt zo as ie joe der om vernuverd hebben dat t volk van Israël heur laand verrinnewaaierd wer. Joe, baargen van Seïr, zel ik t zulfde aandoun: n wildernis zel ie wezen, ie en hail Edom derbie. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin.'