Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 31


01Op eerste dag van daarde moand in t elfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zeg tegen farao, keunenk van Egypte, en tegen zien volk: 'Wèl is ter ainlieks zo groot as ie?
03Der was ais n cipres, n cederboom van Libanon,f + Ook meugelk is vertoalen: "Ais was Assyrië n ceder van Libanon."f* mit mooie toeken, as n groot bos dat schaar geft,
aldervrezelkst hoog, zien top kwam aan wolken tou.

04Wotter dee hom gruien, oervloud muik hom groot: doar ceder poot was, stroomden revieren,
tou oervloud oet stroomde t wotter
noar aal bomen van t laand.

05Zo wer hai hoogste van aal bomen, zo kreeg e braide toeken en laange twiegen,
deur aal wotter tou daipte oet.

06In zien toeken nuzzelden vogels oet lucht, onder zien twiegen kregen wilde daaiern heur jongen,
in zien schaar woonde n haile bult volken.

07Hoog was e en mooi, mit zien laange toeken, want hai haar zien worrels in n overvloud van wotter.

08Alderdeegs in God zien hof was ter gain ceder as hai, gain cipres mit zokse toeken,
gain pletoan mit zokse twiegen,
in God zien hof was ter gain boom zo mooi as hai.

09Ik haar hom zo mooi moakt mit aal zien toeken, aal bomen in Eden wazzen op hom ofgunsteg,
aal bomen in God zien hof.
10 Doarom, zegt God, de HEER: Omdat e zo hoog worden is dat zien top aan wolken toukwam en omdat e zo grootsk wer, 11 leverde ik hom oet aan machtegste heerser van haile wereld dij hom veur zien goddelooshaid gaf wat e verdainde. Ik verstötte hom. 12 Vremde volken, vraidsten van haile wereld, kapten hom om en smeten hom deel op baargen, zien toeken vuilen in doalen, zien twiegen werden stokkendbroken en kwammen te laande in revierlopen. Aal volken van wereld trokken vot oet zien schaar vandoan en luiten hom liggen. 13 Vogels in lucht streken deel op zien omvalen stam en in zien toeken zöchten wilde daaiern heur hènkommen. 14 Gain boom, al het e zien worrels ook in t wotter, zel ooit nog zo hoog worden; gain top zel ooit nog aan wolken toukommen. Gain boom zel zok ooit boven n aander boom verheven vuilen, want ze binnen aalmoal veur dood opschreven, ze verswinnen in onderwereld, doar mensken ook binnen dij in t graf deelgoan binnen. 15 Dit zegt God, de HEER: Op dag dat e deelging in t dodenriek, dekte ik oervloud òf mit n raauwklaid, ik huil revieren tegen en aal wotter huil op mit stromen. Om hom verduusterde ik Libanon, om hom versmachtten aal bomen op t laand van dörst. 16 Dou ik hom in t dodenriek deelgoan luit noar heur dij al in t graf binnen, trilden aal volken van benaauwdens dou ze t donzen van zien vaal vernammen. Mor in onderwereld was zien vaal n troost veur bomen van Eden, mooisten van Libanon, aal bomen dij wotter drinken. 17 Zai wazzen ook deelgoan in t dodenriek, noar heur dij deur t sweerd versloagen wazzen, aal zien helpers, aal volken dij in zien schaar woond haren. 18 Wèl is krekt zo as ie, welke boom in Eden is zo mooi en zo hoog? En toch wor ie deelhoald, krekt as bomen van Eden, en noar onderwereld brocht. Doar zel ie liggen middenmaank lu dij nait besneden binnen, noast heur dij deur t sweerd valen binnen. Zo zel farao en zien haile volk t vergoan - zegt God, de HEER.'"