Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 28


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zeg tegen vorst van Tyrus: 'Dit zegt God, de HEER: Doe bist hoogmoudeg worden. Doe zeest: 'Ik bin n god! Ik troon as n god, midden in zee!' Doe verbeeldest die krekt n god te wezen. Mor doe bist mor n mensk, gain god. 03Doe denkst wiezer te wezen as Daniël. Gain gehaaim zol veur die te duuster wezen. 04Deur dien wieshaid en handeghaid bistoe in goie doun kommen en hestoe dien schatkoamers mit gold en zulver volloaden. 05Deur dien verstandeg belaaid hest mit dien koopmanjen dien riekdom nog groder moakt. Mor dien riekdom muik die ook hoogmoudeg. 06Doarom, zegt God, de HEER, omdastoe die verbeeldst krekt n god te wezen, 07zel ik vremde volken op die ofsturen, vraidsten van haile wereld. Dij zellen mit heur sweerden aal dien schitternde wieshaid vernailen en die van dien glorie beroven. 08Ze zellen die t graf indrieven, doe zelst n gewelddoadege dood staarven, in t haart van zee. 09Astoe dien moordenoars in ogen kikst, zelst den nog zeggen: 'Ik bin n god'? Astoe in macht bist van heur dij die doodmoaken zellen, zel blieken dastoe n mensk bist en gain god. 10 Doe zelst dood staarven van ain dij nait besneden is, deur haand van vremden. Ik heb sproken - dat zegt God, de HEER.'" 11 Ik kreeg dit woord van de HEER: 12 "Manmensk, zing n kloaglaid over keunenk van Tyrus: 'Dit zegt God, de HEER: Eertieds wastoe n veurbeeld van veurtrevvelkhaid,f + Vertoalen van dizze aigenoardege oetdrokken in t Hebreeuws is onwis.f* vol wieshaid en volsloagen schoonhaid. 13 Doe leefdest in Eden, in God zien hof, doe wast bekled mit alderhande edelstainen: mit robijn, topaas en aquamarijn, mit turkoois, onyx en jaspis, mit saffier, grenoat en smaragd, aalmoal zet in gold. Op dag dastoe schoapen werdst, laggen ze kloar. 14 Doe wast n cherub, dij beschaarmend zien vleugels oetspraaidde. Deur mie wastoe deelzet op God zien haailege baarg.f + Op God zien haailege baarg: kin ook vertoald worden as: "op haailege godenbaarg".f* Doar kuierdest doe maank stainen dij glìnstern as vuur. 15 Niks of naks was ter op dien doun en loaten aan te maarken, van dag òf dastoe schoapen werdst, tot aan t moment tou dat t kwoad die te pakken kreeg. 16 Deur aal dat koopmanjen bistoe in onrecht en geweld vervalen en deestoe verkeerde dingen. Doarom, cherub - aansteld as beschaarmer, heb ik die verbannen van God zien baarg en verdreef ik die van dien stee vandoan maank stainen dij glìnstern as vuur. 17 Dien schoonhaid haar die hoogmoudeg moakt, doe haarst dien wieshaid en glorie verkwaanzeld. Doarom heb ik die op eerde deelsmeten as schaauwtoneel veur aander keunenks. 18 Deur dien dikke schuld, deur t kwoad van dien handel, wazzen dien haailegdommen ontwijd. Doarom luit ik n vuur in die opvlammen dat die verteerd het. Ik muik van die n aaskebult op grond, veur elk dij t zain wil. 19 Aal volken dij die konnen, binnen verbiesterd. Doe bist n schrik worden, doe zelst ter nait meer wezen. Veur aiweg en aaid nait!'" 20 Ik kreeg dit woord van de HEER: 21 "Manmensk, richt die tou Sidon en profetaaier tegen dij stad. 22 Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel die, Sidon! Ik zel mien groothaid zain loaten. Mensken zellen waiten dat ik de HEER bin as ik Sidon tamtaaier en zain loat dat ik haaileg bin. 23 Ik zel pest op stad ofsturen, bloud zel deur stroaten lopen. Stad zel vol wezen mit doden en gewonden. t Sweerd komt van aal kanten. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 24 Mor t volk van Israël zel nait meer te lieden hebben en taaisterd worden deur doorns en stiekels van volken om heur tou, dij nou op heur deelkieken. Ze zellen besevven dat ik God, de HEER, bin. 25 Dit zegt God, de HEER: Ik zel t volk van Israël bie nkander brengen oet landen vandoan, doar ze maank verstreud binnen - zo zel ik aal volken zain loaten, dat ik haaileg bin. Isrelieten zellen weer wonen op heur aigen grond, t laand dat ik aan Jakob, mien knecht, doan heb. 26 As ik volken om heur tou dij nou op heur deelkieken, straft heb, zellen Isrelieten doar vaaileg wonen. In aal vaaileghaid zellen ze der hoezen baauwen en droevetoenen aanleggen. Ze zellen besevven dat ik, de HEER, heur God bin.'"