Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 25


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou Ammonieten en profetaaier tegen heur. 03Zeg tegen Ammonieten: 'Luster noar woorden van God, de HEER! Dit zegt God de HEER: 'Hoera!' heb ie roupen dou mien haailegdom ontwijd wer, dou t laand van Israël verrinnewaaierd wer en t volk van Juda in ballengschop ging. 04Doarom zel ik joen laand in aigendom geven aan stammen oet t oosten. Zai zellen der heur tènten opzetten en der heur woonstee van moaken. Joen vruchten zellen ze opeten en joen melk opdrinken. 05Van Rabba moak ik n lap gruinlaand veur heur kemélen, van Ammon n stee doar schoapen oetpoesten kinnen. Zo zel ie waiten dat ik de HEER bin. 06Dit zegt God, de HEER, ook nog: Ie hebben in handen klapt en mit vouten stampt en minachtend heb ie laagd om Israël zien löt. 07Doarom zel ik mien voest tegen joe omhoogsteken en joe as roofgoud aan volken doun. Ik zel joe van volken ofsnieden, joen laand zel nait laanger bestoan. Oetreuden zel ik joe! Zo zel ie waiten dat ik de HEER bin. 08Dit zegt God, de HEER: Moäb het zegd, en Seïr ook: 't Volk van Israël is niks aans as aal aander volken!' 09Doarom zel ik steden op helgens van Moäb zien baargen verrinnewaaiern, joa, aal steden, aan leste tou. Aldermooisten zellen der ook aangoan: Bet-Hajjesimot, Baäl-Meon en Kirjataïm. 10 Krekt as Ammon zel ik Moäb in aigendom geven aan stammen oet t oosten. Gain volk zel ooit meer aan Ammonieten denken. 11 Zo zel ik Moäb ook stravven! Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 12 Dit zegt God, de HEER: Edom het zok op t volk van Juda vroken en zok zodounde n swoare schuld op haals hoald. 13 Doarom, zegt God, de HEER, zel ik mien voest tegen Edom omhoogsteken. Ik zel der mensk en daaier oetreuden, ik zel van t laand n dikke puunbult moaken. Van Teman òf tot Dedan aan tou zellen ze aalmoal valen deur t sweerd. 14 Deur Israël, mien volk, zel ik mie vreken op Edom. Israël zel Edom trevven mit mien gram en mien kwoadens. Zo zel Edom mien vroak gewoarworden - zegt God, de HEER. 15 Dit zegt God, de HEER: Filistijnen hebben vroakzuchteg optreden, vol minachten hebben ze zok vroken. Dreven deur n aiwegdurende hoat binnen ze aan t vernailen sloagen. 16 Doarom, zegt God, de HEER, zel ik mien voest tegen Filistijnen omhoogsteken. Ik zel dij Kretenzers oetreuden, en dij aan zeekaant op vlakte nog in leven binnen, goan der aan. 17 Ik zel op n aldervrezelkste menaaier vroak nemen, in mien gram zel ik heur ofstravven. En den, as mien vroak heur treft, zellen ze waiten dat ik de HEER bin.'"