Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 22


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, oordail over bloudstad, oordail der over en loat heur aal heur gruweldoaden besevven. 03Zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Doe bist n stad van bloudvergaiten en doarom is dien tied ter heer. Doe bist n stad vol drekgoden en doarom bistoe onraain. 04Schuldeg bistoe om aal bloud dastoe vergoten hest. Doe bist onraain om drekgoden dijstoe moakt hest. Doarom binnen dien doagen teld en is ter n grèns aan dien joaren kommen. Ik zel die overgeven aan schimp en spot van aal volken en landen. 05Dichtbie en wiedvot zellen ze gek mit die hebben, want dien noam is besmoezeld en doe bist haildaal in toeze. 06Binnen dien muren hebben Israël zien vorsten heur macht misbruukt en bloudvergoten. 07Kinder hebben doar heur pa en moeke niks in reken, vremden is geweld aandoan en wedevraauwen en weeskinder binnen onrechtveerdeg behandeld. 08Wat aan mie wijd was, vinstoe te min, en sabbat hestoe nait in eren holden. 09Deur dien bewoners werden lu op kladder brocht, doe hest bloudvergoten en mor aanklongeld, der werden ovvermoalen holden op baargen. 10 Paardie sloapen mit heur voader zien vraauw en misbruken vraauwlu dij onraain binnen en de regels hebben. 11 Ain kin nait van aandermans vraauw ofblieven, aander kin zien schoondochter nait mit vree loaten en daarde verkracht zien zuster, dochter van zien aigen voader. 12 Veur geld hestoe bloudvergoten, doe hest die veuròf rente betoalen loaten en achteròf touslag vroagd, dien noasten hestoe ofzet en hest misbruuk van heur moakt. En mie bistoe vergeten - zegt God, de HEER. 13 Ik sloag mien handen van kwoadens op nkander omdastoe bovenmoateg dikke winsten moakst en omdat ter bie die bloudvergoten wordt. 14 Zellen dien moud en kracht t oetholden as ik tegen die optree? Ik, de HEER, heb sproken, en dit is wat ik doun zel: 15 Ik zel die verdrieven noar landen wiedvot en verspraaiden onder vremde volken. Ik zel n èn moaken aan dien onraainhaid. 16 Aal volken zellen zain hou ofstoe ontwijd wordst, en den zelstoe besevven dat ik de HEER bin!'" 17 Ik kreeg dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, t volk van Israël is mie nait meer weerd as sintels dij overblieven as koper en tin, iesder en lood mitnkander smolten worden in ovent. Aans niks as schoem is ter over. 19 Doarom - dit zegt God, de HEER: Omdat ie nait meer binnen as schoem, breng ik joe in Jeruzalem bie nkander. 20 Zulver, koper, iesder, lood, tin: t gaait aalmoal in ovent om in t vuur te smelten. Net zo zel ik joe in mien glìnne gram bie nkander pakken en den t vuur aanbloazen om joe te smelten. 21 Ik zel joe in Jeruzalem bie nkander brengen, ik zel t vuur van mien gram over joe aanbloazen dat ie smelten. 22 Krekt as zulver smolten wordt in ovent, zo zel ie smelten in stad. En den zel ie waiten dat ik, de HEER, mien gram over joe vrij loop loaten heb." 23 Ik kreeg dit woord van de HEER: 24 "Manmensk, zeg tegen Jeruzalem: 'Doe bist as n laand dat nait zuverd is. Dou ik die vervlökte, bleef regen vot. 25 Vorsten in stad wazzen net laiwen dij grommenderweg heur roof verroppen: ze verslonden mensken, ze roofden schatten en kostboarheden, n bult vraauwlu muiken ze wedevraauw. 26 Priesters deden mien wetten geweld aan, wat aan mie wijd was, onthaailegden ze, ze muiken gain onderschaaid tussen wat haaileg is en wat nait, ze leerden gainain t verschil tussen raain en onraain en ze huilen sabbat nait in eren. Zo wer mien noam deur heur ontwijd. 27 Laaiders in stad wazzen net wolven dij heur roof verroppen. Ze vergaiten bloud, brengen mensken om t leven, aalmoal om der zulm beter van te worden. 28 Profeten plaaisterden ales mit witkaalk dicht, heur viziounen wazzen bedrog en heur veurspellens leugens. Ze zeden: 'Dit zegt God, de HEER ...' - aalhouwel de HEER haildaal nait sproken haar. 29 t Volk dee niks aans as mensken oetzoegen en beroven, aarme en behuiftege lu huilen ze der onder, vremden deden ze geweld aan zunder zok om recht te bekommern. 30 Ik heb zöcht noar ain dij n muur om stad tou baauwen kon, dij veur t laand op bres stoan goan wol, dat ze der nait onderdeur gingen - mor zokkent heb ik nait vonden. 31 Dat zodounde vervlökte ik heur, mit t vuur van mien gram verrinnewaaierde ik heur, heur doun en loaten heb ik op heur aigen kop deelkommen loaten - dat zegt God, de HEER.'"