Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 20


01In t zeuvende joar, op tiende dag van viefde moand, kwam n koppeltje oldsten van Israël bie mie om de HEER te roadplegen. 02Dou kreeg ik dit woord van de HEER: 03"Manmensk, zeg tegen oldsten van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Kom ie mie roadplegen? Zo woar as ik leef: ik zel mie vervaast nait deur joe roadplegen loaten! - zegt God, de HEER.' 04Oordail over heur, manmensk, loat heur besevven wat veur gruweldoaden heur veurolden begoan hebben. 05Zeg tegen oldsten: 'Dit zegt God, de HEER: Op dag dat ik Israël oetkeurde, heb ik noazoaten van Jakob n plechtege aid sworen en heb ik mie in Egypte aan heur bekendmoakt mit mien zeggen: 'Ik bin de HEER, joen God.' 06Dij dag dee k ter n aid op dat ik heur oet Egypte vandoan laaiden zol noar t laand dat ik veur heur oetkeurd haar, n laand dat overlopt van melk en hunneg, t mooiste laand van haile wereld. 07Ik zee tegen heur: 'Elkenain mout dij aldervrezelkste goden dij ie vereren, votdoun. Gainain mag zok nog laanger onraain moaken mit dij drekgoden van Egypte. Ik, de HEER, bin joen God!' 08Mor ze wazzen opstandeg en wollen nait noar mie lustern. Gainent dee dij aldervrezelkste goden vot dij e vereerde. Ze keerden drekgoden van Egypte rug nait tou. Doarom wol ik mien gram over heur oetstörten doar in Egypte, en mien kwoadens op heur stillen. 09Om mien noam nait te ontwijden in ogen van volken doar ze maank woonden, laaidde ik heur oet Egypte vandoan. Zo muik ik mie aan dij volken bekend. 10 Ik laaidde Isrelieten vot, oet Egypte vandoan, en brochde heur noar woestijn. 11 Ik gaf heur mien wetten en regels dij leven brengen aan elk dij zok ter aan holdt. 12 Sabbat gaf ik heur ook, as taiken doar men aan zain kin dat ik, de HEER, van heur n haaileg volk moakt heb. 13 Mor in woestijn was t volk van Israël rebels. Ze trokken zok niks aan van mien wetten en regels dij leven brengen. En sabbat huilen ze haildaal nait in eren. Doarom wol ik doar in woestijn mien gram over heur oetstörten en heur ombrengen. 14 Mor ik dee t nait, want ik wol mien noam nait ontwijden in ogen van volken dij der getuge van west haren dou ik heur votlaaid haar. 15 Ik dee der in woestijn aal n aid op, dat ik heur nait noar t laand brengen zol dat ik heur verzegd haar, dat laand dat overlopt van melk en hunneg, t mooiste laand van haile wereld. 16 Ze leefden ja nait noar mien veurschriften, ze trokken zok niks aan van mien wetten, en ze huilen sabbat ook nait: heur haart ging oet noar dij drekgoden van heur. 17 Toch verrinnewaaierde ik t volk doar in woestijn nait, ik luit heur nait omkommen. Ik haar ja meedlieden mit heur. 18 Ik zee doar tegen heur kinder: 'Ie mouten nait leven noar wetten en regels van joen veurolden. Verslinger joe nait aan heur drekgoden. 19 Ik, de HEER, bin joen God. Hol joe aan mien wetten en regels en leef der noar. 20 Hol sabbat in eren. Dij mout taiken wezen veur joe en veur mie doar men aan zain kin, dat ik, de HEER, joen God bin.' 21 Mor heur kinder verzetten zok ook tegen mie. Ze huilen zok nait aan mien wetten en regels dij leven brengen. Ze volgden ze nait op en sabbat huilen ze nait in eren. Doarom wol ik doar in woestijn mien gram over heur oetstörten en mien kwoadens op heur vrij loop loaten. 22 Mor ik zag der van òf, omdat ik mien noam nait ontwijden wol veur ogen van volken dij der getuge van west haren, hou ik heur votlaaid haar. 23 Ik dee der in woestijn aal n aid op dat ik heur verspraaiden zol onder vremde volken en verstreuen in vèrre landen, 24 omdat ze zok niks aantrokken van mien regels en wetten en zok nait aan sabbat huilen, mor omdat ze achter drekgoden van heur olden aan gingen. 25 Ik gaf heur alderdeegs wetten dij nait deugden, en veurschriften doar ze nait bie in t levent blieven konden. 26 Ik muik heur onraain mit heur aigen ovvergoaven, ik luit ze heur kinder dij t eerst geboren wazzen, ovvern, zodat ze verbiesterd stoan zollen en besevven dat ik de HEER bin.' 27 Spreek doarom vannijs tegen t volk van Israël, manmensk, en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ook wieder nog hebben joen veurolden mie bespot mit heur ontraauw. 28 Ik brochde heur noar n laand, doar ik van sworen haar t aan heur te geven, mor bie ieder heuvel en bie ieder gruine boom dij ze zagen, ovverden ze heur vij en krenkten ze mie mit heur ovvers. Doar brochten ze heur lekker roekende ovvers en doar goten ze heur wien as ovver oet. 29 Ik vruig: 'Wat is dat toch veur stee doar ie hèn goan te ovvern?' 'n Ovverhögte,' zeden ze, en zo hait zo'n stee tot vandoag aan dag tou.' 30 Zeg doarom tegen t volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Is t nait zo dat ie joezulm nog aaltied onraain moaken, net as joen veurolden deden? En verslinger ie joe nait tot op dag van vandoag aan joen vrezelke ofgoden? 31 Moak ie joezulm nog aaltied nait onraain mit joen ovvergoaven, deur joen aigen kinder as ovver te verbranden en drekgoden te vereren? En mout ik mie den deur joe roadplegen loaten, volk van Israël? Zo woar as ik leef, ik zel mie vervaast nait deur joe roadplegen loaten! 32 Ie denken: Loat ons mor worden as volken dij in aander landen wonen en goden van holt en stain vereren! Dat docht ie zeker! 33 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - ik zel joe stief aanpakken en joen krachtdoadege keunenk wezen, n keunenk dij zien gram over joe oetstört. 34 Oet landen vandoan doar ie over verspraaid binnen en oet volken vandoan doar ie maank wonen, zel ik joe bie nkander hoalen en wegvoeren, mit staarke haand en omhoogstoken aarm. Ik zel mien gram om joe vrij loop loaten 35 en joe wildernis van volken in joagen. Doar zel ie oog in oog mit mie te stoan kommen en ik zel joe aankloagen. 36 Zo as ik joen veurolden aankloagd heb in woestijn van Egypte, zo zel ik joe ook aankloagen - zegt God, de HEER. 37 Ik zel joe onder hedder zien staf deurgoan loaten en joe holden aan verplichtens van ons verbond. 38 Dij tegen mie in opstand kommen en rebels tegen mie binnen, zel ik van aandern schaaiden: ik zel heur votlaaiden oet heur ballengschop, mor nait om heur noar heur aigen laand weerom te brengen. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 39 Luster toch, volk van Israël! Dit zegt God, de HEER: Goa mor achter joen drekgoden aan, goa doar mor gerust mit deur as ie nait noar mie lustern willen! Mor mien haailege noam zel ie nait laanger mit joen ovvers en drekgoden ontwijden. 40 Want allenneg op mien haailege baarg, op vernoamste baarg van Israël - zegt God, de HEER - mag t volk van Israël mie dainen, elkenain oet t haile laand. Doar zel joen gedrag mie deurhèn blied moaken. Kostboarste ovvers, t beste dat ie te geven hebben, mout aan mie wijd worden. 41 As ik joe weeromhoald heb oet volken vandoan doar ie maank leven, zel ie mie as n lekker roekend ovver, deurhèn blied moaken. Ik zel joe bie nkander brengen oet landen vandoan doar ie nou over verspraaid binnen. Zo zellen volken zain dat ik haaileg bin. 42 As ik joe noar joen laand breng, noar t laand doar ik van sworen heb dat ik joen veurolden t geven zol, zel ie besevven dat ik de HEER bin. 43 Doar zel ie weeromdenken aan doaden, doar ie joezulm mit onraain moakt hebben. n Dikke ofkeer krieg ie van joezulm om aal t kwoad dat ie doan hebben. 44 En den, volk van Israël, as ik mit joe dou wat paast bie mien noam en nait wat of bie joen minne en verdurven doaden paast, zel ie besevven dat ik de HEER bin - dat zegt God, de HEER.'"