Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 19


01Doe most n kloaglaid zingen goan over Israël zien vorsten:
02'Wat n pracht van n laiwin was joen moeke maank laiwen! Tussen laiwen brochde ze heur jongen groot.

03Ain van heur jongen keurde ze oet. Hai wer n staarke laiw, hai leerde t roven, alderdeegs mensken vrat e op.

04Volken vernammen van hom en vongen hom in vaalkoel, mit hoaken in neus nammen ze hom mit, tot aan Egypte tou.

05Dou ze zag, dat ze vergees wachten dee, heur hopen van gain nut was, keurde ze n aander van heur jongen oet. Ook hai wer n staarke laiw.

06Zo laip e rond maank laiwen, hai leerde t roven, alderdeegs mensken vrat e op.

07Hai vernailde heur pelaaizen,f + t Hebreeuws is hier onzeker. Kin ook: "Hai kon heur wedevraauwen."f* legde elke stad in puun. Heurden ze hom brollen, bewoners van t laand, den werden ze stil en kèl.

08Volken van kontrainen rondomheer, kwammen op hom òf. Ze smeten heur net over hom hèn en vongen hom in vaalkoel.

09Ze deden hom hèlster om en nammen hom mit, mit hoaken in neus. In n net sleepten ze hom noar Babel en zien keunenks,
zien brollen was nait meer te heuren op baargen van Israël.

10 Dien moeke was n wiendroef, net as doe bie wotter poot, dij vruchten druig en n sjène takken, der was ja wotter zat.

11 Zien takken werden staark, machteg as staf van n keunenk, hoog klom e op, zichtboar in wolken mit aal zien bloaren.

12 Dou wer e oet kwoadens tou grond oet ropt en deelsmeten, oostewind verschruide zien droeven,
zien takken werden ofscheurd en verdreugden,
staarkste wer deur t vuur verteerd.

13 Nou staait e in woestijn, in n streek van dreugte en dörst.

14 Oet zien stam sluig t vuur dat zien twiegen en droeven verteerde, gain staarke tak het e meer over,
staf van keunenk is e kwiet worden.'"
(Dit is n kloaglaid, en zo wordt t nog aaltied zongen.)