Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 18


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Hou kom ie der bie in Israël dit taimke te bruken: As olders gruine droeven eten, kriegen kinder slije tanden? 03Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - nooit meer mag ain bie joe in Israël dit taimke nog in mond nemen! 04Aal menskenlevents binnen mienent ja: olders heur levent en kinder heurent liggen in mien haand. En allenneg dij zundegt, zel staarven. 05Stel, ain is rechtveerdeg. Hai is mie traauw en dut t goie. 06Aan ovvermoalen op baargen dut e nait mit en hai het gain oog veur drekgoden van t volk van Israël, hai moakt aandermans vraauw nait onraain deur zok aan heur te vergriepen en hai het gain omgang mit n vraauw dij de regels het, 07hai knipt gainent oet, geft schuldenoar zien paand weerom en besteelt gainent. Dij honger het, geft e zien gerak, dij noakend is, zet e in klaaier, 08hai vragt gain rente as e geld oetlaint of weeromkrigt, hai begaait gain onrecht en geft n eerlek oordail bie verschil van mainen tussen ain en aander, 09hai holdt zok aan mien geboden en leeft echt noar mien veurschriften. Zokkent is rechtveerdeg en zel zekerwoar in leven blieven - zegt God, de HEER. 10 Mor stel, hai het n zeun dij gewelddoadeg is, n moordenoar, dij ales dut 11 dat zien voader naít doan het. Hai dut mit aan ovvermoalen op baargen, moakt aandermans vraauw onraain, 12 dij behuifteg is en aarm, knipt e oet, hai steelt en geft wat e as paand kregen het nait weerom, hai het oog veur drekgoden en misdragt zok aldernoarst, 13 vragt veuròf en noatied rente - zol zo ain in leven blieven? Nee hur, hai zel nait in leven blieven: noa zoveul wandoaden zel e zeker staarven. Zulm het e dood over zok ofroupen. 14 Man krigt op zien beurt ook n zeun en dij zugt aal misstappen dij zien voader begoan het. Hai zugt ze aalmoal, mor volgt ze nait noa. 15 Hai dut nait mit aan ovvermoalen op baargen, hai het gain oog veur drekgoden van Isrelieten en moakt aandermans vraauw ook nait onraain, 16 hai knipt gainent oet, hai vragt gain paand as e wat oetlaint en besteelt gainain. Hai dailt zien etendrinken mit aal dij honger het en dij noakend is, zet e in klaaier, 17 dij t aarm het, plagt e nait, hai berekent gain rente of let achteròf biebetoalen. Hai leeft noar mien veurschriften en holdt zok aan mien geboden: zo ain zel zeker in leven blieven en nait staarven deur schuld van zien voader. 18 Mor zien voader - dij n oetknieper west het, dij aandern bestolen het en zien aigen volk benoadaild - zien voader zel staarven: t is zien aigen schuld. 19 Ie vroagen vanzulm: 'Woarom wordt zeun nait straft veur schuld van zien voader?' Omreden dij zeun het mie traauw west en het t goie doan, hai het zok aan aal mien geboden holden en ze noaleeft, dat zodounde blift hai wis in leven. 20 Ain dij zundegt, zel staarven, mor n zeun huift gain verantwoordelkhaid droagen veur schuld van zien voader en n voader nait veur zeun zienent. Dij rechtveerdeg is, dij wordt as rechtveerdege behandeld, en n minhoed wordt straft veur zien minne doaden. 21 Dij goddeloos leeft, mor zok ofkeert van zunden dij e doan het, aal mien geboden onderholdt, mie traauw is en t goie dut, zel wis in leven blieven. Hai zel nait staarven. 22 Misdoaden dij e begoan het, zellen hom nait aanrekend worden. Om zien rechtveerdege doaden zel e in leven blieven. 23 Denk ie meschain dat ik nocht heb aan n min mensk zien dood? - zegt God, de HEER. Nikstervan! Ik wil dat e beraauw krigt en in leven blift. 24 En dij goud leefd het, mor nait laanger rechtveerdeg is, onrecht dut en zulfde wandoaden bedrift as n minhoed - zol dij in leven blieven? Nee, aal zien goie doaden zellen nait meer mittèllen. Omdat hai mie ontraauw worden is en zunde begoan het, zel e staarven. 25 Ie zeggen zeker: 'De HEER zien wegen binnen onrechtveerdeg!' Luster toch ais, Isrelieten! Ik bin nait onrechtveerdeg! Dat bin ie! 26 Ain dij rechtveerdeg was, mor dat nait laanger is en onrecht dut, staarft omdat e onrecht begoan het. 27 Ain dij goddeloos leefde, mor dat nait laanger dut, dij traauw is en t goie dut, zel in leven blieven. 28 As hai tou besef komt en beraauw kregen het, nait laanger misdoaden begaait, zel e nait staarven huiven. 29 'De HEER zien wegen binnen onrechtveerdeg!' zeggen Isrelieten den. Nikstervan! Ie binnen onrechtveerdeg, Isrelieten! Ik nait! 30 Doarom zel k elk van joe beoordailen noar wat e doan het - zegt God, de HEER. Krieg beraauw, dou gain misdoaden meer. Aans zel joe t ter noar vergoan! 31 Breek mit t zundege levent dat ie laaid hebben. Schaf joe n nij haart aan en n nije gaist. Den huif ie nait staarven, Isrelieten! 32 Ik heb ter ja gain nocht aan as ain staarven mout - zegt God, de HEER. Kom tou inkeer en blief leven!