Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 15


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, wat is ter toch zo biezunder aan t holt van wiendroef? Is t meer van nut as dat van aander bomen? 03Is ter wat bruukboars van te moaken? Kinstoe der meschain n hoak van moaken om der wat aan op te hangen? 04t Wordt as branholt in t vuur smeten, baaide oetènnen binnen verkoold, t middelstok swaartbloakerd - deugt t den nog woaraarns veur? 05Zugst wel, as t nog geef is, kinstoe der niks van moaken, des te minder hest ter den nog aan as t in t vuur verkoold en swaartbloakerd is! 06Dit zegt God, de HEER: t Holt van wiendroef is nait beter as dat van aander bomen. t Komt in t vuur te laande, en krekt zo zel t inwoners van Jeruzalem ook vergoan. 07Ik zel mie tegen heur keren: al binnen ze t vuur ook ontsprongen, toch zel vuur heur verteren. En den, as ik mie tegen heur keer, zel ie besevven dat ik de HEER bin. 08Ik zel van t laand n wildernis moaken omreden ze binnen mie ontraauw worden - dat zegt God, de HEER."