Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 10


01Dou zag ik dit: boven t verwulf boven koppen van cherubs, was zukswat te zain as n troon van saffier. 02De HEER zee tegen man in zien linnen goud: "Goa noar t radwaark tou doar cherubs op rusten, pak handen vol glìnne kolen en streu dij over stad oet." Ik zag man der hèn goan. 03Cherubs stonden op dat ogenblik aan zuudkaant van tempel en n wolk vulde binnenste veurhof. 04Dou zag ik schitternde verschienen van de HEER van boven cherubs noar tougang van tempel goan. Wolk vulde tempel en haile veurhof was vol mit glaans van de HEER zien verschienen. 05Tot in boetenste veurhof tou was tougelieks t geluud van cherubs heur vleugels te heuren: t klonk net as stem van aalmachtege God as dij sprekt. 06Dou bestelde hai man in t linnen: "Hoal nou wat vuur oet t radwaark onder cherubs vandoan." Man ging der wieder in en ging noast ain van roaden stoan. 07Ain van cherubs stook haand oet noar t vuur tussen heur in, pakte der wat van en legde t in handen van man in zien linnen goud. Dij ging der mit noar boeten tou. 08Onder cherubs heur vleugels was zukswat te zain dat leek op n menskenhaand. 09Ik zag ook dat ter noast cherubs vaaier roaden stonden: noast ieder cherub ain rad. Roaden glommen as turkoois. 10 Zo zagen ze der oet: ze leken aal vaaier op nkander en t leek of aine rad midden in aander zat. 11 As ze van stee gingen, gingen ze zunder om te draaien noar aal vaaier kanten. Doar veurste hèn ging, volgden aandern ook, zunder om te draaien. 12 Cherubs heur liggoamen, heur rug, handen en vleugels en roaden ook, zatten haildaal onder ogen. Dit gol veur vaaier cherubs en veur roaden. 13 Wat roaden aanbelangt, t wazzen roaden dij ik eerder 'radwaark' nuimen heurd haar. 14 Ieder cherub haar vaaier gezichten: bie t eerste gezicht was t gezicht van n cherub te zain; bie t twijde dat van n mensk; bie t daarde moel van n laiw; bie t vaaierde bek van n oarend. 15 Dou gingen cherubs omhoog. t Wazzen aigenste wezens dij ik bie t Kebardaip al zain haar. 16 As cherubs votgingen, gingen roaden mit heur en ook as ze vleugels oetsluigen om van grond omhoog te kommen, bleven roaden bie heur. 17 As ze stilstonden, stonden roaden ook stil, en as ze omhoog gingen, bleven roaden bie heur, want ain en dezulfde gaist laaidde dij wezens en dij roaden. 18 Dou ging schitternde verschienen van de HEER bie tougang van tempel vandoan en ging weer boven cherubs stoan. 19 Ik zag dat ze heur vleugels oetspraaidden, in bewegen kwammen en van grond omhoog gingen mit roaden noast heur. Ze gingen bie tougang van oosterpoort van de HEER zien tempel stoan, en schitternde verschienen van Israël zien God, rustte op heur. 20 t Wazzen aigenste wezens dij ik al zain haar bie t Kebardaip, wezens doar God van Israël dou ook al op rustte. Dou kreeg ik onder t verstand, dat t cherubs wazzen. 21 Elk haar vaaier gezichten en vaaier vleugels. Onder vleugels was zukswat te zain as n menskenhaand. 22 En wat gezichten aanbelangt, t leken aigenste gezichten as k zain haar bie t Kebardaip. Ze zagen der net zo oet, t wazzen krekt aigenste wezens. Ze gingen aaldeur liek veuroet.