Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 08


01t Gebeurde in t zèsde joar, op viefde dag van moand. Ik zat in hoes en oldsten van Juda zatten veur mie. Dou wer k vannijs vastgrepen deur haand van God, de HEER. 02Dit was wat ik zag: n gedoante dij der oetzag as vuur. Vanòf wat zien middel leek te wezen noar ondern tou zag ik vuur en noar boven tou schitterde t, t glìnsterde as wit gold. 03Hai stook wat oet dat op n haand leek en greep mie bie t hoar. In dit vizioun van God tilde gaist mie op, tussen hemel en eerde, en brochde mie noar Jeruzalem tou. Doar staait t vrezelk ofgodsbeeld, doar de HEER deur offrontaaierd wordt. 04Doar zag ik verschienen van God van Israël in aal zien stoatsie, zo as ik dij in leegte ook zain haar. 05Hai zee tegen mie: "Manmensk, kiek nou noar t noorden!" Ik keek doar hèn en zag doar boeten poort n altoar stoan; bie tougang ston t ofgodsbeeld doar de HEER deur offrontaaierd wordt. 06"Manmensk, zugstoe wat ze doun?" vruig e. "Zugst hou vrezelk t volk van Israël zok hier misdragt en mie oet mien haailegdom votjagt? Nog slimmer gruweldoaden zelstoe zain!" 07Hai brochde mie noar tougang van tempelveurhof. Doar zag k n gat in muur. 08Hai zee tegen mie: "Manmensk, kroep der deurhèn!" Dat dee k en k zag dat ter aan aander kaant weer n gat zat. 09"Goa doar deur," zee e, "en kiek noar wat veur vrezelke dingen ze doar oetrichten." 10 Ik ging der deur en keek om mie tou. Ik zag alderhande vrezelke ofbeeldens van t volk van Israël zien drekgoden, van kroepdaaiern en aander baisten, rondom op muren taikend, ain noa aander onraain. 11 Doar stonden seuventeg oldsten van t volk van Israël. Jaäzanja, Safan zien zeun, ston der middenmaank. Elk haar n schuddel mit wierook in haand en n dikke wolk wierook kwam omhoog. 12 Hai vruig: "Zugst dat, manmensk, wat oldsten van t volk van Israël doar in t duustern oetrichten, in dij zoal vol ofbeeldens? De HEER zugt ons nait, denken ze, de HEER is oet t laand weggoan. 13 Ik zel die nog meer van heur gruweldoaden zain loaten," zee e, 14 en brochde mie noar tougang van poort, aan noordkaant van de HEER zien tempel. Doar zatten vraauwlu te treuren over god Tammuz. 15 "Zugst dat, manmensk?" vruig e. "Nog vrezelker dingen zel ik die zain loaten!" 16 Hai brochde mie noar binnenste veurhof van de HEER zien tempel. Doar zag ik bie tougang van veurste pertoal en t altoar zo'n vieventwinneg manlu. Ze stonden mit rug noar tempel tou en mit t gezicht noar t oosten. Ze bogen zok deel veur zun om dij te aanbeden. 17 "Zugst dat, manmensk?" vruig e. "Aal dij ofgodendainst doar t volk van Juda zok aan overgeft, is bliekboar nog nait genog: ze plegen in t laand gewelddoad op gewelddoad, ze offrontaaiern mie aaldeur vannijs. Kiek toch ais, hou of ze mie schoamteloos gek aanscheren! 18 Doarom loat ik mien kwoadens over heur hènkommen. Ik zel heur nait ontzain en gain meedlieden hebben. Al roupen ze ook nog zo haard om mie, ik zel nait noar heur lustern!"