Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 07


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 04Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben, t zel joe vergoan noar joen doaden,
joen wangedrag keert zok tegen joe -
ie zellen waiten dat ik de HEER bin.

05Dit zegt God, de HEER: Der komt n ramp, n ramp as nooit te veuren,

08Over joe gait ik mien gram oet, op joe stil ik mien kwoadens,
joe zel ik stravven veur joen doaden,
joe joen wangedrag vergelden.

09Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben, t zel joe vergoan noar joen doaden,
joen wangedrag keert zok tegen joe.
Ie zellen waiten dat ik t bin, de HEER, dij joe tamtaaiert.

10 Dag is ter heer, ondergang komt ter aan, der bluit n staf, zien bloum hait hoogmoud.

11 Geweld wast aan, kwoad regaaiert. Niks blift ter over van t volk,
niks of naks van heur pracht, heur pronk,f + Betaikenis van t Hebreeuws is hier stoer en ondudelk; kin ook wezen: "bèlken en bandiezen".f* heur stoatsie.

12 Dij tied is ter heer, dij dag is stoef bie, loat koper nait blied wezen, koopman nait treuren,
aal riekdom in dit laand wordt trovven deur mien gram.

13 Al zollen baaident nog in leven blieven, koopman zugt zien woar nait weerom,
wat over dit laand profetaaierd is, wordt nait herroupen,
dij schuldeg is, wordt nait spoard!

14 Kriegstrompet schettert, stried wordt toumoakt, mor gainent gaait oorlogvoeren:
mien gram verlamt dit rieke laand.

15 Boeten muren regaaiert sweerd, pest en honger der binnen.
Dij op t laand is, zel staarven deur t sweerd,
dij in stad is, zel omkommen van honger en pest.

16 Dij t nog overleefd hebben, binnen as doeven oet leegte -, verdreven noar baargen, stìnnend in heur schuld.

17 t Benaauwde swait brekt heur oet, heur aarms worden slap,

18 swaarde raauw hebben ze aantrokken, ze schudden en trillen der over,
schoamte staait heur in ogen te lezen,
koppen binnen heur koalschoren.

19 Heur zulver smieten ze op stroat, heur gold ligt in bragel.
As gram van de HEER heur treft,
binnen gold en zulver niks meer weerd.
Moag blift heur leeg,
honger zel ze tamtaaiern,
heur schuld wordt heur ondergang.

2-3 "Manmensk, dit is wat God, de HEER, zegt over t laand van Isrelieten: t Èn is ter heer, t komt van aal kanten over joe hèn,
ik zel mien kwoadens op joe stillen,
ik zel joe stravven veur joen doaden,
t zel joe vergoan noar joen wangedrag.

20 Ik loat heur griezeln van heur rieke schatten, griezeln van schatten, doar ze zo groots op wazzen.
Aldernoarste beelden hebben ze der van moakt!

21 Woestelingen zellen ze stelen, misdoadegers ze roven en schandaaiern.

22 Ik zel t gezicht van mien volk ofkeren, ondertied dat stee dij mie t laifste is
deur rovers platpoasd en schandaaierd wordt.

23 Leg kettens kloar! t Laand is vol bloud, stad vol geweld!

24 Vraide volken valen aan, kommen mit geweld in hoezen.
Aan hoogmoud van machtege lu moak ik n èn,
aal wat heur haaileg is, wordt schandaaierd.

25 Doodschrik overvaalt heur, vree is naargens te vinden.

26 Slag volgt op slag, ellèn op ellèn. Al vroagen ze profeten om n godssproak,
priester om onderricht, oldsten om road,
t geft aalmoal niks.

27 Keunenk gaait in raauw, vorst is riddersloagen. t Volk is verlamd van schrik, heur knijen knikken.
t Zel heur vergoan noar heur doaden,
ik zel heur stravven, krekt as ze verdainen.
Ze zellen waiten dat ik de HEER bin!"
6-7 t èn is ter heer, t komt aal dichter bie, ondergang komt ter aan,
t èn is ter heer veur joe dij t laand bewonen.
Dag dat schrik joe op hoed vaalt, is stoef bie,
tied komt, dat t roupen van bliedschop verstomt op baargen.