Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 02


01dij tegen mie zee: "Manmensk, goa stoan! Den zel ik die aantoalen." 02Mit dat dizze woorden klonken, kwam der n gaist in mie en dij hulp mie in t èn. Vannijs wer der tou mie sproken: 03"Manmensk, ik stuur die noar Isrelieten tou, dat rebelse volk dat tegen mie in opstand kommen is. Tot op dag van vandoag verzetten ze zok tegen mie, krekt zo as heur veurolden doan hebben. 04Dat volk het n stieve kop en is opsternoat. Noar heur stuur ik die tou mit bosschop: 'Dit zegt God, de HEER ...!' 05En of ze nou lustern willen of nait, t is ja n rebels volk, ze zellen besevven dat ter maank heur n profeet west het. 06Mor wat die zulm aanbelangt, manmensk, doe huifst nait benaauwd veur heur te wezen en ook nait veur wat of ze zeggen, ook al binnen t net brannekkels en stiekelbozzen en al bedraaigen ze die as schorpiounen. Loat die deur dat volk gain schrik op hoed joagen en wees nait benaauwd veur wat ze zeggen, hou rebels of ze ook binnen. 07Doe most heur waiten loaten wat ik te zeggen heb, of ze nou lustern willen of nait en hou rebels of ze ook binnen. 08Doe, manmensk, luster noar wat ik tegen die zeg: wees nait rebels zo as dit rebelse volk. Dou dien mond ais wied open en eet op wat ik die geef."

09Ik keek, en zag n haand dij mie toustoken wer en dij n boukrol vaast haar. 10 Veur mien ogen wer dij openrold. Ik zag dat e van binnen en van boeten haildaal beschreven was. Der ston op: Kloagzangen, gepoest en gestìn.