Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ester 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10   

Ester 06


01Aigenste naacht kreeg keunenk gain wenk in ogen. Hai luit t bouk mit kronieken brengen en dij werden keunenk veurlezen. 02Dou men tegenkwam wat Mordechai aan t licht brocht haar over Bigtan en Teres, twij hofdainders dij tou deurwachters van keunenk heurden, en dij keunenk Ahasveros van kaant moaken wollen, 03zee keunenk: "Wat veur eer en onderschaaiden het Mordechai doarveur kregen?" Hofdainders van keunenk zeden: "Gainent." 04Doarop vruig keunenk: "Wèl is ter in veurhof?" Nou was Haman krekt in t boetenste veurhof kommen om tegen keunenk te zeggen dat hai Mordechai spietsen zol op n poal dij hai veur hom opricht haar. 05Hofdainders zeden: "Haman is in veurhof." "Loat hom der in," zee keunenk. 06Dou Haman der in kwam, zee keunenk tegen hom: "Wat zel men doun mit ain dij keunenk onderschaaiden wil?" Haman dochde bie zokzulm: Wèl aans zol keunenk groder eer bewiezen willen as mie? 07Hai zee tegen keunenk: "Man dij keunenk eer bewiezen wil, 08zol men n keunenkliek klaid brengen mouten dij keunenk zulm droagen het en peerd doar keunenk zulm op rieden dee en dij n keunenkskroon op kop het. 09Dat klaid en dat peerd zol men aanvertraauwen mouten aan ain van keunenk zien vorsten, van zien hoogste heren. En dij zol hom dij keunenk eer bewiezen wil dat klaid aantrekken mouten en hom op peerd over t stadsplaain rieden loaten mouten en den oetroupen: 'Zo wordt doan mit ain dij keunenk eer bewiezen wil!'" 10 Dou zee keunenk tegen Haman: "Hoast joe, hoal dat klaid en dat peerd, dou as ie zegd hebben en dou zo mit Jeud Mordechai, dij in poort van keunenk zit. Loat niks achterwege van aal wat ie zegd hebben." 11 Dou huil Haman dat klaid en dat peerd en hai trok Mordechai t klaid aan en luit hom over t stadsplaain rieden. "Zo wordt doan mit ain dij keunenk eer bewiezen wil!" raip e. 12 Mordechai ging weerom noar poort van keunenk, mor Haman muik dat hai thoes kwam, versloagen, kop luit hai hangen. 13 Hai vertelde aan zien vraauw Zeres en aal zien vrunden wat hom overkommen was. Zien roadslu en zien vraauw zeden dou tegen hom: "As dij Mordechai veur wèlstoe nou n knijvaal moaken most tou t volk van Jeuden heurt, den kinst niks tegen hom oetrichten. Joa, krekt aansom: doe zelst alderdeegs haildaal veur hom valen." 14 Zai wazzen nog mit hom aan proat of doar kwammen hofdainders van keunenk der al over tou en zo gaauw as t kon, brochde men Haman noar t feestmoal dat Ester kloarmoakt haar.