Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 05


01Elk dij leuft dat Jezus de Christus is, is oet God geboren. Doarom: elk dij van de Voader holdt, holdt ook van wèl oet hom geboren is. 02Dat wie van God zien kinder holden, dat kin we doar aan zain dat wie van God holden en noar zien geboden leven. 03Laifde veur God betaikent ja zien geboden onderholden. En dij geboden binnen hail nait stoer veur ons. 04Elk dij oet God geboren is, is ja boas over wereld. En t is nou net t geleuf van ons, doar of wie boas over wereld mit worden. 05Wèl kin boas over wereld worden? Toch allain mor dij leuft dat Jezus God zien Zeun is? 06Hai is t dij kommen is deur wotter en deur bloud: Jezus Christus. Nait bloots deur wotter, nee, deur wotter en deur bloud. t Is de Gaist, dij doar getugenis van oflegt. Gaist is de woarhaid ja! 07Zo binnen der drij aan t getugen: 08de Gaist, t wotter en t bloud. En dizze drij binnen t ains mitnkander.f + In Sixto-Clementijnse oetgoave van Vulgaat staait hier: "Want der binnen drij aan t getugen in hemel: de Voader, t Woord en de hillege Gaist, en dizze drij binnen t ains mitnkander. En der binnen drij aan t getugen op eerde: de Gaist, t wotter en t bloud, en dizze drij binnen t ains mitnkander."f* 09As we mensken heur verkloaren al aannemen, den toch God zien verkloaren haildaal. Dij het ja meer gezag! God zulm staait börg veur t getugenis dij hai over zien Zeun oflegd het. 10 Dij in God zien Zeun leuft, dragt getugenis van God in zien haart. Dij nait in God leuft, dij let hom veur n leugender deurgoan. Hai het ja nait leufd in verkloaren dij God over zien Zeun oflegde. 11 Dij verkloaren komt hierop deel: God het ons aiweg levent geven. t Levent dat in zien Zeun is. 12 Dij de Zeun het, het t levent. Dij de Zeun nait het, het t levent ook nait. 13 Dit heb k joe schreven dat ie goud waiten dat ie t aiwege levent hebben, ie altmoal, dij in noam van God zien Zeun leuven. 14 Ons vertraauw in God moakt ons der wis van dat e noar ons lustert as wie hom wat vroagen dat hom noar t zin is. 15 En as wie waiten dat hai noar ons lustert wat we ook vroagen, den kin we der van op aan dat we kriegen doar wie hom om beden hebben. 16 Zol ie joen bruier n zunde doun zain doar t nait bie om levent of dood gaait, den mout ie beden doun en God zel hom in t levent loaten. Der binnen ja zunden dij op dood oetlopen. Veur t leste gevaal zol k nait beden loaten. 17 Ale onrecht is zunde, mor lopt nait aaltied op dood oet. 18 Wie waiten dat gainain dij oet God geboren is, zunde dut. Zeun van God bewoart hom doarveur en duvel krigt gain vat op hom. 19 Wie waiten dat wie bie God heuren, mor haile wereld is in macht van de kwoaie. 20 Wie waiten ook dat Zeun van God kommen is en ons t inzicht geven het om woarachtege God te kennen. Wie binnen ja mit de woarachtege verbonden omdat wie n baand hebben mit zien Zeun Jezus Christus. Dit is de woare God. Hai is t aiwege levent! 21 Kinder, woar joe veur ofgoden.