Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 04


01Laive bruiers en zusters, vertraauw nait elke gaist, mor onderzuik bie gaisten of ze wel van God kommen. Der binnen ja hail wat leugenprofeten over wereld rondgoan. 02Hier kin ie aan zain of t de Gaist van God is of nait: elke gaist dij onderschrift dat Jezus Christus eerlieks mensk worden is, dij is van God. 03Mor elke gaist dij Jezus nait erkennen wil, is nait van God. Dat is gaist van antichrist. Doar heb ie ja al van heurd dat e kommen zel. Mor hai is nou al in wereld. 04Ie stammen òf van God, kinder, en ie binnen boas worden over leugenprofeten. Gaist dij in joe leeft, is meer maans as dij van wereld. 05Zai heuren bie wereld. Doarom proaten ze ook zo as wereld dat dut en doarom lustert wereld noar heur. 06Mor wie heuren bie God. Wèl God ken, dij lustert noar ons. Wèl nait van God is, dij dut dat nait. Op dij menaaier leer we onderschaaid moaken tussen gaist van woarhaid en gaist van list en bedrog. 07Beste bruiers en zusters, loat we nkander laifhebben. Laifde komt ja van God. Elk dij laifhet, is oet God geboren. 08n Mensk zunder laifde ken God nait. God is ja laifde. 09God zien laifde kwam bie ons veurndag, deurdat hai zien ainegste Zeun wereld instuurde zodat wie deur hom leven zollen. 10 Laifde betaikent nait dat wie God laifhad hebben. Nee, hai haar ons laif. Hai stuurde zien aigen Zeun ja om goud te moaken wat of wie verkeerd doan haren. 11 Laive bruiers en zusters, as God ons zo laifhad het, den mout wie nkander ook toch laifhebben. 12 Gainain het God ooit zain, mor as wie nkander laifhebben, den holdt God in ons tou en is zien laifde in ons haildaal oetwozzen. 13 Dat wie in hom blieven en hai in ons, dat wait we omdat hai ons wat van zien Gaist geven het. 14 Wie hebben der zulm mit bie west en wie droagen t oet dat de Voader zien Zeun der op oetstuurd het as redder van wereld. 15 As ain erkent dat Jezus Zeun van God is, den woont God in hom en hai in God. 16 Wie hebben laifde dij God veur ons haar, kennen leerd en doar vertraauw we op. God is laifde en wèl in dij laifde blift, blift in God zo as God in hom blift. 17 Ons laifde is zo echt en kloar, dat we vol vertraauw dag van t oordail in muit zain kinnen. Wie leven ja net zo in wereld as hai dat doan het. 18 Bie laifde heurt gain baangeghaid. As laifde haildaal echt is, huif je nait baang wezen. Baang wezen het mit straf te doun. Wèl of baang is, het nait echt laif. 19 Wie hebben laif: God het ja eerst van ons holden. 20 As ain beweert: "Ik hol van God," mor hai het n dikke hekel aan zien bruier, den is e n leugenpuut. Dij zien bruier nait laifhet, dij e toch mit aigen ogen zain kin, dij kin God toch nait laifhebben. Dij het e ja nooit zain! 21 Dit gebod heb we den ook van hom mitkregen: wèl van God holdt, mout ook van zien bruier en zuster holden.