Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 03


01Kiek toch es! Wat n grode laifde het de Voader ons toch geven! Kinder van God wor we nuimd, en dat bin we ook terdege. Dat wereld gain wait van ons het, dat komt omdat ze van hom ook gain wait hebben. 02Beste bruiers en zusters, wie binnen nou al kinder van God. Wat wie worden zellen dat is nog nait dudelk. Mor zoveul wait we wel: as hai zok bekendmoakt, den wor we net as hai. Den zain we hom ook krekt as e is. 03Dij zoks van hom verwacht, mout zok zuvern. Hai is ook ja zuver. 04Elk dij zundegt, vergript zok aan God zien wet. Zunde doun is ja tegen wet. 05Ie waiten ook wel: hai is kommen om zunden vot te doun. In hom is ook ja gain spiertje zunde te vinden. 06Dij in hom blift, dut gain zunde. Dij dat aal dut, het hom nooit zain en het ook gain wait van hom. 07Kinder, loat joe nait op t verkeerde pad brengen, gainain. Dij dut wat recht is, dat is n rechtveerdege. Krekt zo rechtveerdeg as hai is. 08Dij zunde dut, is n kind van duvel. Duvel dut ja zunde, van t begun òf aan. En doarom juust is God zien Zeun kommen dat e ongedoan moakt wat of duvel dut. 09Dij oet God geboren is, dut gain zunde. Wat God in hom oetzaaid het, blift in hom deurwaarken. Hai kin alderdeegs gain zunde doun: hai is ja oet God geboren. 10 t Onderschaaid tussen God zien kinder en duvel zienent, is: dij nait dut wat recht is, dij is God zien kind nait. En dij nait van zien bruier en zuster holdt, dij net zo min. 11 Van t begun òf aan heb ie bosschop heurd: geef om nkander! 12 Wie mouten nait zo wezen as Kaïn. Dij was n kind van hom dij t kwoad zulm is, en sluig zien bruier dood. En woarom dee e dat? Omdat zien doaden min wazzen en dij van zien bruier goud. 13 t Mout joe gain nij doun, bruiers en zusters, as mensken joe nait luchten of zain kinnen. 14 Wie binnen ja overgoan van dood noar t levent. Dat wait we omdat we van nkander holden. Wèl gain laifde het dij is nog aaltied dood. 15 Elk dij zien bruier of zuster nait luchten of zain kin, is n moordenoar. En in n moordenoar, dat wait ie wel, doar woont t aiwege levent nait in. 16 Wat of laifde echt is dat heb we van hom leerd. Hai gaf zien levent ja veur ons. Wie op ons beurt mouten zodounde ook ons levent geven veur ons bruiers en zusters. 17 Dij roem in sènten zit en zugt dat zien bruier der krap bie zit zunder dat e doar hait of kold van wordt: hou kin God van hom holden blieven? Dat kin toch nait! 18 Kinder, as we van nkander holden willen, mout wie t nait bie woord en proat loaten, mor veur echte doadzoaken zörgen. 19 Doar kin we aan zain dat we eerleke lu binnen en hom mit n rusteg gemoud onder ogen kommen kinnen. 20 Ook al zol t haart ons veroordailen - God is toch groder as ons haart en hai het ales deur. 21 Laive vrunden, as ons haart ons nait veroordailt, heb den mor vertraauw in God. 22 Woar of wie ook om vroagen, van hom krieg we t. Omdat wie ons aan zien geboden holden en doun wat of hai geern wil. 23 Dit is zien gebod: leuven in noam van zien Zeun Jezus Christus en van nkander holden, zo as hai ons dat opdroagen het. 24 Dij zok aan zien geboden holdt, holdt n baand mit God en God mit hom. En dat hai n baand mit ons het, dat wait we aan de Gaist dij e ons geven het.