Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 02


01Mien laive kinder, ik schrief joe dit, om joe te helpen nait meer te zundegen. Mor as ain aal zundegt, den wait we dat wie bie de Voader ain hebben dij t veur ons opnemt: Jezus Christus, dij rechtveerdeg is. 02Hai wist ons zunden oet. En nait bloots onzent, mor dijent van haile wereld ook.03Dat wie echt wait van hom hebben, dat verneem we doar aan: wie holden ons aan zien geboden. 04Dij beweert: "Ik ken hom!" mor zok van zien geboden niks aantrekt, dij lugt. t Is n leugenbaist! 05Mor ain dij zok aal aan zien woord holdt, dij is wis van God zien laifde. Doar verneem we aan dat we bie hom heuren. 06Dij beweert: "Ik blief bie hom!" mout krekt zo leven as hai dee. 07Laive bruiers en zusters, k schrief joe nait over n nij, mor over n old gebod dat ie van begun òf aan al haren. Dat olde gebod is t woord dat ie heurd hebben. 08Toch is t ainlieks ook weer n nij gebod, doar k joe over schrief. t Is woarhaid worden in zien levent en in joenent. Duustern gaait ja over en t echte licht schient al. 09Dij zegt: "Ik zit in t licht!" mor hai kin zien bruier nait luchten of zain, dij zit nog mor aal in t duustern. 10 Dij van zien bruier holdt, verkeert in t licht en valen is ter veur hom nait bie.f + Ook meugelk is vertoalen: "Hai brengt (zien bruier) nait aan t valen."f* 11 Mor ain dij aan zien bruier n dikke hekel het, verkeert in t duustern en lopt in t duustern mor wat rond. t Duustern moakt hom ja blind aan ogen.

12 Ik schrief joe, kinder, joen zunden binnen joe vergeven in zien noam. 13 Ik schrief joe, voaders, ie kennen hom, dij der al van t begun òf aan was. Ik schrief joe, jongkerels, ie binnen boas worden over de kwoaie. 14 Ik schrief joe, kinder, ie kennen de Voader ja. En joe, voaders, schrief ik dat ie hom ook kennen, dij der van t begun òf aan altied al was. En ik schrief joe, jongkerels, dat ie staark binnen. God zien woord woont in joe en over de kwoaie bin ie boas worden.

15 Zet joen haart nait op wereld. Ook nait op wat in wereld te koop is. As ain van wereld holdt, is ter gain plak veur God zien laifde. 16 Ales wat ter op wereld is, bieveurbeeld sexuele begeertes en ofgunst en grootgoan op bezit, dat komt nait van de Voader, mor van wereld. 17 Dij wereld gaait over en ales wat joe doar aantrekt, ook. Mor dij God zien wil dut dij blift, veur aiweg en aaid.

18 Kinder, t knipt ter nou om. Der is joe verteld dat antichrist ter aan komt. Dat is ook zo: der hebben al verschaaident antichristussen west. Doarvandoan wait we, dat klòk t leste uur sloagen het. 19 Zai binnen wel middenmaank ons vandoan kommen, mor wazzen ainlieks nait echt gounent van ons. As ze bie ons heurd haren, wazzen ze wel bie ons bleven. Mor t mos aan t licht kommen dat gainent van heur bie ons thoesheurde. 20 Mor ie binnen zaalfd deur de haailege. Dat wait ie altmoal. 21 Ik heb joe nait schreven, dat ie woarhaid nait kennen zollen. Mor juust omdat ie woarhaid kennen en waiten dat leugen niks mit woarhaid te moaken het. 22 As ter ain n leugender is, den toch dij wel dij ontstridt dat Jezus de Messias is. Antichrist is toch, dij Voader en Zeun negeert. 23 Elk dij niks waiten wil van de Zeun, dij het mit de Voader ook niks. Dij zok véúr de Zeun verkloart: de Voader het e ook. 24 Wat ie van t begun òf aan heurd hebben doar mout ie bie blieven. As dat t gevaal is, zel ie ain blieven mit de Zeun, en mit de Voader ook. 25 En dit het hai ons touzegd: t aiwege levent. 26 Zo wied over lu, dij joe op biesterboan brengen willen. 27 Mor ie, ie binnen deur hom zaalfd worden. En dat blift zo! Ie hebben gain verlet om n aander leermeester. Wat dat zaalven van hom joe leerde dat is altmoal woar en gain leugen. En zo as hai joe leerd het: blief in hom.

28 Dat zodounde, kinder, in hom blieven! Den kin we vertraauw hebben as e verschient en huif we ons nait te schoamen as e komt. 29 Ie waiten toch dat hai rechtveerdeg is. Den mout ie ook begriepen dat elk dij dut wat recht is oet hom geboren is.