Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 01


01t Het ter van begun òf aan west. Wie hebben t heurd en mit aigen ogen zain, wie hebben der aandachteg noar keken, hebben t mit handen aanwèst, wie hebben t ter over: t Woord, dat levent geft. 02Joa, t levent is veurndag kommen. Wie hebben t zain, getugen der van en verkundegen joe t: t aiwege levent, dat bie de Voader was en aan ons verschenen is. 03Wat of we zain en heurd hebben, dat moak we joe nou ook kundeg om joe gemainschop mit ons te geven. Gemainschop mit ons wil ja zeggen, gemainschop mit de Voader en mit zien Zeun, Jezus Christus. 04Wie schrieven joe dit om ons bliedschop kompleet te moaken. 05Bosschop dij we van hom heurd hebben en aan joe verkundegen, is dizzent: God is licht en in hom is gain spiertje duustern. 06Wie kinnen nait zeggen dat we mit hom gemainschop onderholden en tougelieks rondlopen in t duustern. Den laig we en doun we woarhaid nait. 07Mor as we ons weegs goan in t licht, net zo as hai in t licht verkeert, den onderhol we gemainschop mitnkander en zuvert t bloud van Christus ons van ale zunden. 08As we beweren zunder zunde te wezen, den heb we onszulm bie t bain en bin we nait eerlek. 09Mor as wie ons zunden tougeven, zel hai ons haile schuld kwietschelden en ons ofhelpen van wat of we verkeerd doan hebben. Zo traauw en rechtveerdeg is hai ja! 10 As we zeggen zollen dat we gain zunde bedreven hebben, den moak we hom veur n leugender oet. Zien woord holdt den nait in ons tou.