Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Johannes 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Johannes 01


01t Het ter van begun òf aan west. Wie hebben t heurd en mit aigen ogen zain, wie hebben der aandachteg noar keken, hebben t mit handen aanwèst, wie hebben t ter over: t Woord, dat levent geft. 02Joa, t levent is veurndag kommen. Wie hebben t zain, getugen der van en verkundegen joe t: t aiwege levent, dat bie de Voader was en aan ons verschenen is. 03Wat of we zain en heurd hebben, dat moak we joe nou ook kundeg om joe gemainschop mit ons te geven. Gemainschop mit ons wil ja zeggen, gemainschop mit de Voader en mit zien Zeun, Jezus Christus. 04Wie schrieven joe dit om ons bliedschop kompleet te moaken. 05Bosschop dij we van hom heurd hebben en aan joe verkundegen, is dizzent: God is licht en in hom is gain spiertje duustern. 06Wie kinnen nait zeggen dat we mit hom gemainschop onderholden en tougelieks rondlopen in t duustern. Den laig we en doun we woarhaid nait. 07Mor as we ons weegs goan in t licht, net zo as hai in t licht verkeert, den onderhol we gemainschop mitnkander en zuvert t bloud van Christus ons van ale zunden. 08As we beweren zunder zunde te wezen, den heb we onszulm bie t bain en bin we nait eerlek. 09Mor as wie ons zunden tougeven, zel hai ons haile schuld kwietschelden en ons ofhelpen van wat of we verkeerd doan hebben. Zo traauw en rechtveerdeg is hai ja! 10 As we zeggen zollen dat we gain zunde bedreven hebben, den moak we hom veur n leugender oet. Zien woord holdt den nait in ons tou.

Eerste braif van Johannes 02


01Mien laive kinder, ik schrief joe dit, om joe te helpen nait meer te zundegen. Mor as ain aal zundegt, den wait we dat wie bie de Voader ain hebben dij t veur ons opnemt: Jezus Christus, dij rechtveerdeg is. 02Hai wist ons zunden oet. En nait bloots onzent, mor dijent van haile wereld ook.03Dat wie echt wait van hom hebben, dat verneem we doar aan: wie holden ons aan zien geboden. 04Dij beweert: "Ik ken hom!" mor zok van zien geboden niks aantrekt, dij lugt. t Is n leugenbaist! 05Mor ain dij zok aal aan zien woord holdt, dij is wis van God zien laifde. Doar verneem we aan dat we bie hom heuren. 06Dij beweert: "Ik blief bie hom!" mout krekt zo leven as hai dee. 07Laive bruiers en zusters, k schrief joe nait over n nij, mor over n old gebod dat ie van begun òf aan al haren. Dat olde gebod is t woord dat ie heurd hebben. 08Toch is t ainlieks ook weer n nij gebod, doar k joe over schrief. t Is woarhaid worden in zien levent en in joenent. Duustern gaait ja over en t echte licht schient al. 09Dij zegt: "Ik zit in t licht!" mor hai kin zien bruier nait luchten of zain, dij zit nog mor aal in t duustern. 10 Dij van zien bruier holdt, verkeert in t licht en valen is ter veur hom nait bie.f + Ook meugelk is vertoalen: "Hai brengt (zien bruier) nait aan t valen."f* 11 Mor ain dij aan zien bruier n dikke hekel het, verkeert in t duustern en lopt in t duustern mor wat rond. t Duustern moakt hom ja blind aan ogen.

12 Ik schrief joe, kinder, joen zunden binnen joe vergeven in zien noam. 13 Ik schrief joe, voaders, ie kennen hom, dij der al van t begun òf aan was. Ik schrief joe, jongkerels, ie binnen boas worden over de kwoaie. 14 Ik schrief joe, kinder, ie kennen de Voader ja. En joe, voaders, schrief ik dat ie hom ook kennen, dij der van t begun òf aan altied al was. En ik schrief joe, jongkerels, dat ie staark binnen. God zien woord woont in joe en over de kwoaie bin ie boas worden.

15 Zet joen haart nait op wereld. Ook nait op wat in wereld te koop is. As ain van wereld holdt, is ter gain plak veur God zien laifde. 16 Ales wat ter op wereld is, bieveurbeeld sexuele begeertes en ofgunst en grootgoan op bezit, dat komt nait van de Voader, mor van wereld. 17 Dij wereld gaait over en ales wat joe doar aantrekt, ook. Mor dij God zien wil dut dij blift, veur aiweg en aaid.

18 Kinder, t knipt ter nou om. Der is joe verteld dat antichrist ter aan komt. Dat is ook zo: der hebben al verschaaident antichristussen west. Doarvandoan wait we, dat klòk t leste uur sloagen het. 19 Zai binnen wel middenmaank ons vandoan kommen, mor wazzen ainlieks nait echt gounent van ons. As ze bie ons heurd haren, wazzen ze wel bie ons bleven. Mor t mos aan t licht kommen dat gainent van heur bie ons thoesheurde. 20 Mor ie binnen zaalfd deur de haailege. Dat wait ie altmoal. 21 Ik heb joe nait schreven, dat ie woarhaid nait kennen zollen. Mor juust omdat ie woarhaid kennen en waiten dat leugen niks mit woarhaid te moaken het. 22 As ter ain n leugender is, den toch dij wel dij ontstridt dat Jezus de Messias is. Antichrist is toch, dij Voader en Zeun negeert. 23 Elk dij niks waiten wil van de Zeun, dij het mit de Voader ook niks. Dij zok véúr de Zeun verkloart: de Voader het e ook. 24 Wat ie van t begun òf aan heurd hebben doar mout ie bie blieven. As dat t gevaal is, zel ie ain blieven mit de Zeun, en mit de Voader ook. 25 En dit het hai ons touzegd: t aiwege levent. 26 Zo wied over lu, dij joe op biesterboan brengen willen. 27 Mor ie, ie binnen deur hom zaalfd worden. En dat blift zo! Ie hebben gain verlet om n aander leermeester. Wat dat zaalven van hom joe leerde dat is altmoal woar en gain leugen. En zo as hai joe leerd het: blief in hom.

28 Dat zodounde, kinder, in hom blieven! Den kin we vertraauw hebben as e verschient en huif we ons nait te schoamen as e komt. 29 Ie waiten toch dat hai rechtveerdeg is. Den mout ie ook begriepen dat elk dij dut wat recht is oet hom geboren is.

Eerste braif van Johannes 03


01Kiek toch es! Wat n grode laifde het de Voader ons toch geven! Kinder van God wor we nuimd, en dat bin we ook terdege. Dat wereld gain wait van ons het, dat komt omdat ze van hom ook gain wait hebben. 02Beste bruiers en zusters, wie binnen nou al kinder van God. Wat wie worden zellen dat is nog nait dudelk. Mor zoveul wait we wel: as hai zok bekendmoakt, den wor we net as hai. Den zain we hom ook krekt as e is. 03Dij zoks van hom verwacht, mout zok zuvern. Hai is ook ja zuver. 04Elk dij zundegt, vergript zok aan God zien wet. Zunde doun is ja tegen wet. 05Ie waiten ook wel: hai is kommen om zunden vot te doun. In hom is ook ja gain spiertje zunde te vinden. 06Dij in hom blift, dut gain zunde. Dij dat aal dut, het hom nooit zain en het ook gain wait van hom. 07Kinder, loat joe nait op t verkeerde pad brengen, gainain. Dij dut wat recht is, dat is n rechtveerdege. Krekt zo rechtveerdeg as hai is. 08Dij zunde dut, is n kind van duvel. Duvel dut ja zunde, van t begun òf aan. En doarom juust is God zien Zeun kommen dat e ongedoan moakt wat of duvel dut. 09Dij oet God geboren is, dut gain zunde. Wat God in hom oetzaaid het, blift in hom deurwaarken. Hai kin alderdeegs gain zunde doun: hai is ja oet God geboren. 10 t Onderschaaid tussen God zien kinder en duvel zienent, is: dij nait dut wat recht is, dij is God zien kind nait. En dij nait van zien bruier en zuster holdt, dij net zo min. 11 Van t begun òf aan heb ie bosschop heurd: geef om nkander! 12 Wie mouten nait zo wezen as Kaïn. Dij was n kind van hom dij t kwoad zulm is, en sluig zien bruier dood. En woarom dee e dat? Omdat zien doaden min wazzen en dij van zien bruier goud. 13 t Mout joe gain nij doun, bruiers en zusters, as mensken joe nait luchten of zain kinnen. 14 Wie binnen ja overgoan van dood noar t levent. Dat wait we omdat we van nkander holden. Wèl gain laifde het dij is nog aaltied dood. 15 Elk dij zien bruier of zuster nait luchten of zain kin, is n moordenoar. En in n moordenoar, dat wait ie wel, doar woont t aiwege levent nait in. 16 Wat of laifde echt is dat heb we van hom leerd. Hai gaf zien levent ja veur ons. Wie op ons beurt mouten zodounde ook ons levent geven veur ons bruiers en zusters. 17 Dij roem in sènten zit en zugt dat zien bruier der krap bie zit zunder dat e doar hait of kold van wordt: hou kin God van hom holden blieven? Dat kin toch nait! 18 Kinder, as we van nkander holden willen, mout wie t nait bie woord en proat loaten, mor veur echte doadzoaken zörgen. 19 Doar kin we aan zain dat we eerleke lu binnen en hom mit n rusteg gemoud onder ogen kommen kinnen. 20 Ook al zol t haart ons veroordailen - God is toch groder as ons haart en hai het ales deur. 21 Laive vrunden, as ons haart ons nait veroordailt, heb den mor vertraauw in God. 22 Woar of wie ook om vroagen, van hom krieg we t. Omdat wie ons aan zien geboden holden en doun wat of hai geern wil. 23 Dit is zien gebod: leuven in noam van zien Zeun Jezus Christus en van nkander holden, zo as hai ons dat opdroagen het. 24 Dij zok aan zien geboden holdt, holdt n baand mit God en God mit hom. En dat hai n baand mit ons het, dat wait we aan de Gaist dij e ons geven het.

Eerste braif van Johannes 04


01Laive bruiers en zusters, vertraauw nait elke gaist, mor onderzuik bie gaisten of ze wel van God kommen. Der binnen ja hail wat leugenprofeten over wereld rondgoan. 02Hier kin ie aan zain of t de Gaist van God is of nait: elke gaist dij onderschrift dat Jezus Christus eerlieks mensk worden is, dij is van God. 03Mor elke gaist dij Jezus nait erkennen wil, is nait van God. Dat is gaist van antichrist. Doar heb ie ja al van heurd dat e kommen zel. Mor hai is nou al in wereld. 04Ie stammen òf van God, kinder, en ie binnen boas worden over leugenprofeten. Gaist dij in joe leeft, is meer maans as dij van wereld. 05Zai heuren bie wereld. Doarom proaten ze ook zo as wereld dat dut en doarom lustert wereld noar heur. 06Mor wie heuren bie God. Wèl God ken, dij lustert noar ons. Wèl nait van God is, dij dut dat nait. Op dij menaaier leer we onderschaaid moaken tussen gaist van woarhaid en gaist van list en bedrog. 07Beste bruiers en zusters, loat we nkander laifhebben. Laifde komt ja van God. Elk dij laifhet, is oet God geboren. 08n Mensk zunder laifde ken God nait. God is ja laifde. 09God zien laifde kwam bie ons veurndag, deurdat hai zien ainegste Zeun wereld instuurde zodat wie deur hom leven zollen. 10 Laifde betaikent nait dat wie God laifhad hebben. Nee, hai haar ons laif. Hai stuurde zien aigen Zeun ja om goud te moaken wat of wie verkeerd doan haren. 11 Laive bruiers en zusters, as God ons zo laifhad het, den mout wie nkander ook toch laifhebben. 12 Gainain het God ooit zain, mor as wie nkander laifhebben, den holdt God in ons tou en is zien laifde in ons haildaal oetwozzen. 13 Dat wie in hom blieven en hai in ons, dat wait we omdat hai ons wat van zien Gaist geven het. 14 Wie hebben der zulm mit bie west en wie droagen t oet dat de Voader zien Zeun der op oetstuurd het as redder van wereld. 15 As ain erkent dat Jezus Zeun van God is, den woont God in hom en hai in God. 16 Wie hebben laifde dij God veur ons haar, kennen leerd en doar vertraauw we op. God is laifde en wèl in dij laifde blift, blift in God zo as God in hom blift. 17 Ons laifde is zo echt en kloar, dat we vol vertraauw dag van t oordail in muit zain kinnen. Wie leven ja net zo in wereld as hai dat doan het. 18 Bie laifde heurt gain baangeghaid. As laifde haildaal echt is, huif je nait baang wezen. Baang wezen het mit straf te doun. Wèl of baang is, het nait echt laif. 19 Wie hebben laif: God het ja eerst van ons holden. 20 As ain beweert: "Ik hol van God," mor hai het n dikke hekel aan zien bruier, den is e n leugenpuut. Dij zien bruier nait laifhet, dij e toch mit aigen ogen zain kin, dij kin God toch nait laifhebben. Dij het e ja nooit zain! 21 Dit gebod heb we den ook van hom mitkregen: wèl van God holdt, mout ook van zien bruier en zuster holden.

Eerste braif van Johannes 05


01Elk dij leuft dat Jezus de Christus is, is oet God geboren. Doarom: elk dij van de Voader holdt, holdt ook van wèl oet hom geboren is. 02Dat wie van God zien kinder holden, dat kin we doar aan zain dat wie van God holden en noar zien geboden leven. 03Laifde veur God betaikent ja zien geboden onderholden. En dij geboden binnen hail nait stoer veur ons. 04Elk dij oet God geboren is, is ja boas over wereld. En t is nou net t geleuf van ons, doar of wie boas over wereld mit worden. 05Wèl kin boas over wereld worden? Toch allain mor dij leuft dat Jezus God zien Zeun is? 06Hai is t dij kommen is deur wotter en deur bloud: Jezus Christus. Nait bloots deur wotter, nee, deur wotter en deur bloud. t Is de Gaist, dij doar getugenis van oflegt. Gaist is de woarhaid ja! 07Zo binnen der drij aan t getugen: 08de Gaist, t wotter en t bloud. En dizze drij binnen t ains mitnkander.f + In Sixto-Clementijnse oetgoave van Vulgaat staait hier: "Want der binnen drij aan t getugen in hemel: de Voader, t Woord en de hillege Gaist, en dizze drij binnen t ains mitnkander. En der binnen drij aan t getugen op eerde: de Gaist, t wotter en t bloud, en dizze drij binnen t ains mitnkander."f* 09As we mensken heur verkloaren al aannemen, den toch God zien verkloaren haildaal. Dij het ja meer gezag! God zulm staait börg veur t getugenis dij hai over zien Zeun oflegd het. 10 Dij in God zien Zeun leuft, dragt getugenis van God in zien haart. Dij nait in God leuft, dij let hom veur n leugender deurgoan. Hai het ja nait leufd in verkloaren dij God over zien Zeun oflegde. 11 Dij verkloaren komt hierop deel: God het ons aiweg levent geven. t Levent dat in zien Zeun is. 12 Dij de Zeun het, het t levent. Dij de Zeun nait het, het t levent ook nait. 13 Dit heb k joe schreven dat ie goud waiten dat ie t aiwege levent hebben, ie altmoal, dij in noam van God zien Zeun leuven. 14 Ons vertraauw in God moakt ons der wis van dat e noar ons lustert as wie hom wat vroagen dat hom noar t zin is. 15 En as wie waiten dat hai noar ons lustert wat we ook vroagen, den kin we der van op aan dat we kriegen doar wie hom om beden hebben. 16 Zol ie joen bruier n zunde doun zain doar t nait bie om levent of dood gaait, den mout ie beden doun en God zel hom in t levent loaten. Der binnen ja zunden dij op dood oetlopen. Veur t leste gevaal zol k nait beden loaten. 17 Ale onrecht is zunde, mor lopt nait aaltied op dood oet. 18 Wie waiten dat gainain dij oet God geboren is, zunde dut. Zeun van God bewoart hom doarveur en duvel krigt gain vat op hom. 19 Wie waiten dat wie bie God heuren, mor haile wereld is in macht van de kwoaie. 20 Wie waiten ook dat Zeun van God kommen is en ons t inzicht geven het om woarachtege God te kennen. Wie binnen ja mit de woarachtege verbonden omdat wie n baand hebben mit zien Zeun Jezus Christus. Dit is de woare God. Hai is t aiwege levent! 21 Kinder, woar joe veur ofgoden.