Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 05


01Mor hou laank of dat nog duren zel en wanneer of t zo wied is, bruiers en zusters, dat huift joe nait schreven te worden. 02Zulm wait ie ja sekuur dat ons Heer zien dag net zo komt as n daif bie naacht. 03As lu zeggen: "t Is rusteg en vaaileg," net den zel inainen ondergang heur over t mad kommen as vloagen n vraauw dij n kind verwacht. Den kinnen ze gain kaant meer op. 04Mor ie leven nait in t duustern, bruiers en zusters, zodat dij dag joe overvalen zol as n daif. 05Ie stoan ja altmoal aan kaant van t licht en van dag. Wie hebben nait mit naacht en duustern van doun. 06Loat we den ook nait sloapen zo as dij aandern, mor wakker blieven en nöchtern. 07Wèl of sloapen, sloapen snaachts ja en wèl zok bedrinken, binnen snaachts doen. 08Mor loat wie, as mensken van t daglicht, nöchtern wezen. Doarveur mout we t harnas van geleuf en laifde aantrekken, en hoop op redden as helm opzetten. 09God het ons ja nait oetzöcht om straf te kriegen, mor om red te worden. En dat heb wie te daanken aan ons Heer Jezus Christus. 10 Dij is veur ons sturven om ons mit hom leven te loaten, netgliek of wie den wakker binnen of in sloap. 11 Spreek doarom nkander moud in en loat ain aander schoren. Ie doun dat ook ja al. 12 Den wil we joe nog vroagen, bruiers en zusters: hol lu hoog dij in joen gemainte n bult waark verzetten, joe laaiden geven in ons Heer zien noam en joe terechtwiezen. 13 Om t waark dat zai doun, mout ie heur meer as gewoon laifde geven. Leef mitnkander in vree. 14 Wie dringen der bie joe op aan: zet heur op stee dij zok nait aan regels keren, spreek heur dij in put zitten moud in, help swakken n handje, heb geduld mit elkenain. 15 Denk ter om dat gainain kwoad mit kwoad vergeldt, mor wees ter aaltied op oet t goie te doun veur nkander, joa, veur ale mensken. 16 Wees aaltied blied. 17 Beed zunder opholden. 18 Daank onder ale omstandegheden; dat vragt God van joe in Christus Jezus. 19 Moak de Gaist zien vuur nait oet. 20 As profeten wat zeggen, heb dat terdege in reken; 21 onderzuik ales op zien weerde en hol vaast wat of goud is. 22 Hou of t verkeerde zok ook veurdut, hol joe der boeten. 23 Wie wènsen dat God zulm, dij weer goud op ons is, joe volsloagen haailegt, en dat joen levent noar aal kanten zo geef blift, dat ter niks op te zeggen vaalt as ons Heer Jezus Christus weerkomt. 24 Op hom dij joe ropt, kin ie aan, hai zel woord holden. 25 Bruiers en zusters, beed veur ons. 26 n Haaileg doetje as groutnis veur ale bruiers en zusters! 27 Ik besweer joe in de Heer zien noam: loat dizze braif aan ale bruiers en zusters veurlezen. 28 Ons Heer Jezus Christus zien genoade wees mit joe.