Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 04


01Den nog dit, bruiers en zusters. Ie hebben van ons leerd hou of ie leven mouten zo as God dat geern hebben wil. Dat doun ie ook, mor in noam van de Heer Jezus vroag we, joa roup we joe der tou op, dit nog meer te doun. 02Ie waiten ja wat veur veurschriften wie joe in de Heer Jezus zien noam geven hebben. 03Dit wil God ja: dat ie joe geven aan zien dainst; nait mitdoun aan klongeln; 04besevven, dat elk zien aigen vraauw aanhoalen mout en den op zo'n menaaier dat e zien fersoun holdt en respekt veur heur het, 05zunder dat e zok mitslepen let deur haartstocht zo as haaidens doun, dij God nait kennen. 06Dat e nait over schreef gaait en, as e wat ommaans het, zien bruier of zuster nait te kòrt dut. De Heer straft ja aal zoks doun, zo as wie joe dat vrouger al deeg aan t verstand brocht hebben. 07God het ons der ja nait tou roupen smeerlapperij te doun, mor haaileg te leven. 08Wèl of zok doarvan òf moakt, dij moakt zok nait van n mensk òf, mor van God, dij zien hillege Gaist veur joe beschikboar stelt. 09Over bruierlaifde huif ik joe nait te schrieven. Ie hebben ja zulm al van God leerd van nkander te holden. 10 Ie doun dat ja al bie aalmoal dij leuven in hail Macedonië. Mor wie pittjen joe aan, bruiers en zusters, der nog veul meer aan te doun. 11 Loat joe t n eer wezen as rustege börgers te leven, joe (allain) mit joen aigen zoaken te bemuien en joen handen oet te steken, zo as wie joe dat aanzegd hebben. 12 Den moak ie n goie indrok op lu dij nait bie gemainte heuren en bin ie nait op aandermans hulp aanwezen. 13 En den wil we joe nog waiten loaten, bruiers en zusters, hou of t zit mit dijent dij overleden binnen. Aans zol ie net zo'n verdrait hebben as dij aandern dij niks meer verwachten doun. 14 As wie ja leuven dat Jezus wel sturven is, mor ook weer opstoan, den (leuf we toch ook, dat) God wèl of in t geleuf in Jezus sturven binnen, net zo weerombrengen zel in Christus zien gezelschop. 15 Dit verzeker wie joe - en zo het de Heer t zegd: wèl van ons nou nog leven, wèl der straks nog over binnen as de Heer verschient, dij kriegen wizzenzeker gain veursprong op wèl of sturven binnen. 16 De Heer zel ja zulm op n kommando, as n oartsengel hom dat deurgeft en God doar t trompetsignoal tou geven let, oet hemel deelkommen. Den zellen eerst doden dij bie Christus heuren opstoan. 17 Noatied zellen wèl van ons nog leven, wèl der den nog over binnen, mit heur op wolken lucht introkken worden, de Heer in muit. Den eerst zel we veurgoud bie de Heer wezen. 18 Nou den, monter mekoar mor op mit wat ik joe nou zeg.