Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 02


01Ie waiten ja zulm, bruiers en zusters: ons optreden bie joe het nait omsunt west. 02Doarveur haar we, zo as ie waiten, in Filippi t haard te verduren had. Joa, wie wazzen doar mishandeld. Mor dou heb we mit hulp van ons God t toch aanduurd joe God zien evengelie te brengen, aal hou swoar of tegenstand ook was. 03Achter ons vermoan zit ja gain mislaaiden of gemaineghaid. Ie worden der nait deur bie t bain pakt. 04Nee! Mor nou God ons goud genog von om ons t evengelie aan te vertraauwen, doarom spreek we nait om t mensken noar t zin te moaken, mor God, dij ons haarten keurt. 05Wie binnen ja nooit te waark goan mit stroopsmeerderij, dat wait ie wel. Nooit was ons t ter om te doun der beter van te worden. Dat kin God getugen. 06Nooit was we oet op eer van mensken, van joe nait en van aandern nait, 07schoon dat we as Christus zien apostels veur gewichtege personen deurgoan konden. Mor wie binnen bie joe verzichteg optreden. Net as wanneer n vraauw potjes dij ze aan bòrst het, klokkert, 08zo was wie zó op joe gesteld, dat we der tou besloten joe nait allenneg dailen te loaten in God zien evengelie, mor ook nog ons levent veur joe over te hebben. 09t Mag joe nog wel heugen, bruiers en zusters, hou of wie schrippen en pokkeln mozzen. Wie verkundegden joe God zien evengelie, mor deden ondertussen ook nog ons aigen waark om mor gainain van joe op kostens te joagen. 10 Mit God kin ie getugen hou traauw en eerlek wie mit joe, geleuvegen, omgoan binnen, zo dat ter niks op te zeggen was. 11 Ie waiten ja hou of we elkenain van joe zo behandeld hebben as n voader dat zien kinder dut, 12 deur joe aan te pittjen en op te montern en deur joe op t haart te binden, ie zollen zo leven as God dat aan joe verdaind het. Hai ropt joe tou zien heerlek riek. 13 Doarom daank wie ook God ter aalgedureg veur dat ie God zien woord, dat ie van ons te heuren kregen, aannomen hebben nait as n menskenwoord, mor as n woord van God. En dat ís t ook eerlieks. Dat dut in joe dij leuven zien waark. 14 Ie hebben ja n veurbeeld nomen, bruiers en zusters, aan God zien christengemaintes dij in Judea touholden. Wat ie te verduren kregen van joen aigen mensken was ja net wat zai van Jeuden ondervonden. 15 Dij hebben de Heer Jezus en profeten van kaant moakt en ons der oet bìnzeld. God mondjen ze nait en ale mensken zetten ze vout dwaars 16 deurdat ze perbaaiern ons tegen te holden as wie haaidens touspreken willen om dij te redden. Zodounde kriegen ze heur kaarfstòk aalaan voller. Mor God zien grammiedeghaid is den ook voloet over heur lösborsten. 17 En wat ons aangaait, bruiers en zusters, nou ie n zet oet ons oog west hebben - nait oet ons haart - heb we der zoveulstemeer muite veur doan joe te zain te kriegen. Zo'n wènst haar we van joe! 18 Omreden wie - dat is te zeggen: ik, Paulus - wollen al ain en aandermoal noar joe tou, mor Soatan het ons dat belet. 19 Wèl aans zol t ja wezen doar wie ons hoop op vestegen, of doar we ons blied mit moaken, of doar we zo groots op binnen as op n kraans om haals, as we veur ons Heer Jezus Christus stoan bie zien komst ... wèl aans as ie? 20 Mit joe leg we ja eer in en van joe heb we wil.