Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 01


01Aan gemainte van Tessalonikers, dij bie God de Voader en bie de Heer Jezus Christus heurt. Paulus, Silvanus en Timoteüs wènsen joe genoade en vree tou. 02Wie daanken God altied veur joe altmoal as wie aan joe denken in ons beden. 03Aalgedureg herinner we ja God, ons Voader, der aan hou doadkrachteg joen geleuf is, houveul joen laifde verzet en hou toai ie t volholden ons Heer Jezus Christus te verwachten. 04Wie waiten ja, bruiers en zusters dij God laif het, dat God zien keus op joe valen luit; 05dat ie ons evengelie nait allenneg aanheurd hebben, mor dat joe t ook wat doan het, dat de hillege Gaist ter achter zat, en dat joe t roem en braid onder zien beslag kreeg. Zo wait ie van joen kaant hou of wie, dou we bie joe wazzen, ons veur joe inzet hebben. 06Dou ie ons bosschop aannomen haren en joe - al zat ie ook nog zo in kniep - opfleuren loaten haren deur de hillege Gaist, heb ie joe den ook spaigeld aan ons en aan ons Heer. 07Zo konden ale geleuvegen in Macedonië en Achaje n veurbeeld aan joe nemen. 08Bie joe vandoan is de Heer zien bosschop ja oetbezuund. En nait allenneg in Macedonië en Achaje, nee, overaal is joen vertraauw op God deurdrongen. Zodounde huif wie doar niks meer over te zeggen, 09omreden mensken begunnen der zulm over hou of wie bie joe inhoald binnen. Ze vertellen hou of ie joe van ofgoden ofkeerd hebben noar God tou, om nou n God te dainen dij leeft en dij echt is, 10 en om der noar oet te kieken dat zien Zeun oet hemel weeromkomt, dij hai tou dood oet opwekt het: Jezus, dij ons woart tegen straf dij op komst is.