Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 16


01Wat kelekte veur God zien volk aanbelangt: volg regels dij ik veur gemaintes in Galatië vaststeld heb. 02Elke eerste dag van week mout ie thoes wat achteroet leggen en opspoaren, elks noardat e t braid het. Aans zol t oplopen nog begunnen mouten as ik al bie joe kommen bin. 03As ik den bie joe aankommen bin, zel ik manlu dij ie der kepoabel tou achten, mit n braif noar Jeruzalem tou sturen om joen goave òf te droagen. 04En liekt joe t beter tou dat ik ook mit goa, den kinnen zai mit mie mit raaizen. 05Ik kom bie joe as ik Macedonië deurraaisd heb. Macedonië dou k ja allain op deurraais aan, 06mor bie joe zel ik, as t immer kin, laanger blieven. Meschain winter wel over. Den kin ie mie wieder aan raais helpen, woar of ik den ook mor hèn goa. 07Ik bin dit keer noamelk nait van plan joe allain mor eefkes op deurraais te bezuiken, mor k hoop wat laanger bie joe te blieven as de Heer t goudvindt. 08Mor aan Pinkster tou blief ik nog in Efeze. 09Deur staait hier ja wiedwoagen veur mie open. Waark is ter zat. En der binnen n bult dij ons integen kommen. 10 As Timoteüs bie joe komt, zörg den dat e zok bie joe thoes vuilt. Hai is ja bie de Heer in t waark net as ik. 11 Doarom mag gainain op hom deelkieken. Zörg der veur dat e n vlötte raais het noar mie tou. Bruiers en ik zitten ja op hom te wachten. 12 Wat bruier Apollos aanbelangt: k heb ter meer as ain keer bie hom op aandrongen, hai zol mit dij aander bruiers noar joe tou goan, mor dat wol e beslist nait nou. Hai komt wel, zo gaauw as hom t oetkomt. 13 Wees woakzoam en stoa vaast in t geleuf. Gedroag joe as kerels en wees flink. 14 Loat ales bie joe mit laifde tougoan. 15 Den wil ik ter nog bie joe op aandringen - ie waiten ja wel van Stefanas zien volk dat zai eerste geleuvegen van Achaje wazzen en aaid kloarstonden om aander christenmensken te helpen - 16 dat ie ook zokke lu, en elk dij mie helpt en zok op t waark gooit, as joen meerdern erkennen. 17 k Bin blied dat Stefanas, Fortunatus en Achaïkus hier bie mie binnen. Zai muiken goud dat ik t zunder joe doun mos. 18 Zai hebben mie ja opmonterd en joe ook. Hol zokke lu den ook hoog. 19 Ie mouten groutnis hebben van gemaintes in Asia. Ook van Aquila en Prisca en van gemainte bie heur thoes, in verbondenhaid mit de Heer, n haartelke groutnis! 20 Groutnis van ale bruiers en zusters. Zeg nkander goidag mit n haaileg doetje. 21 Hier komt in mien aigen handschrift n groutnis van mie: Paulus. 22 Dij nait van ons Heer holdt, mag vervlökt wezen. Maranata! 23 De Heer Jezus zien genoade is mit joe. 24 Mien laifde is in Christus Jezus mit joe altmoal.