Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 13


01Of proat ik ook ale toalen van mensken en engels - as ik gain laifde heb, den bin ik n dreunende trom of n rinkelnd bekken. 02Of heb ik ook de goave dat ik profetaaiern kin en wait ik ale gehaaimen, joa aal dat ter te waiten is, en of heb ik ook n onbepaarkt vertraauw zodat ik baargen oetzied zetten kin - as ik gain laifde heb, den bin k gain stuver weerd. 03Of zol k ook aal mien goud (onder aarme mensken) verdailen, en of zol k mien levent beschikboar stellen om der van snaren te kinnen - as ik gain laifde heb, den helpt mie dat gain spier. 04Laifde het laank geduld. Laifde is vrundelk. Ze is nait niedsk, snidt nait op, is nait grootsk. 05Ze dut nait onfersounlek, is nait op aigen veurdail oet. Ze is nait prikkelboar, nait hoatdroagend. 06Ze het niks op mit gemaineghaid. Mor oprechthaid, doar het ze oardeghaid aan. 07Ze wil van aal heur rechten wel ofstand doun, het overaal vertraauw in, overaal verwachten van, kin ales oetstoan. 08Laifde krigt nooit ontslag. Neem den ais goaven van profetaaiern: dij zellen ain keer oetschoakeld worden. Of goaven van vremde toalen: dij zellen ain keer opholden. Of kennes: dij zel ain keer doan waark kriegen. 09t Is ja mor n hap en n snap wat of wie waiten en profetaaiern. 10 Mor as t volmoakte komt, is t mit dat krummeln doan. 11 Dou ik kind was, was mien proat, mien prakkezoatsie, mien rezenaaiern dat van n kind. Mor nou k n kerel worden bin, bin k ter mit oetschaaid mie as kind te gedroagen. 12 Nou zain we t spul ja nog in spaigel: t is roaden hou of t ter nou krekt oetzugt. Mor den krieg we boudel liek veur ogen. Nou leer ik nog mor n hap en n snap, mor den zel ik ales deurhebben, krekt zo as God mie deurhad het. 13 Op t heden holden dizzent hier ale drij nog tou: geleuf, hoop, laifde. Mor van dij drij gaait laifde der mit deur.