Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 12


01Wat of Gaist altmoal te geven het, dat mout ie goud in de goaten hebben.

02Ie waiten wel: dou ie nog haaidens wazzen, wer ie noar dij ofgoden doar ie gain woord van kriegen, as t woare opbrocht ... om den ombrocht te worden.f + Paulus bruukt hier twij waarkwoorden; t twijde is n soamenstellen van t eerste. t Eerste betaikent "brengen", mor kin ook betaiken "opbrengen veur rechter," b.v. Matteüs 10:18. t Twijde betaikent "votbrengen", mor doar mout men den ook voak bie denken "om doodmoakt te worden," b.v. Handelingen 12:19.f* 03Doarom loat ik joe dit waiten: gainain dij op aandrang van God zien Gaist sprekt, zel zeggen: "Vervlökt is Jezus!" En net zo min kin ain zeggen: "Jezus is boas!" of hai dut dat op de Gaist zien aandrang.

04Nou is ter wel hail wat onderschaaid in genoadegoaven, mor ze binnen ofkomsteg van zulfde Gaist; 05en onderschaaid in dainsten, mor ze binnen ofkomsteg van zulfde Heer; 06en onderschaaid in vermogens, mor t is zulfde God dij aal dij vermogens in aal dij mensken legt. 07En in wèl of de Gaist zok ook utert, hai dut dat veur mensken heur best. 08Deur de Gaist het ain ja de goave wieze oetsproaken te doun. n Aander het de goave dat e n bult wait. Mor dat het e aan zulfde Gaist te daanken. 09n Daarde het vertraauw deur zulfde Gaist. Weer n aander het de goave zaiken beter te moaken deur dij aigenste Gaist. 10 Nog weer n aander wordt ter tou in stoat steld wonders te doun. Hier is ain dij profetaaiern kin. Doar ain dij gaisten goud van nkander te onderschaaiden wait. Zo is ter ook ain dij in alderhande vremde toalen proaten kin. En weer n aander kin dij oetleggen. 11 Mor dat is altmoal t waark van ain en dezulfde Gaist. Dij paart aan elk ofzunderliek tou, zo as hai wil.

12 t Gaait net zo as mit joen liggoam: dat is ain, en toch het t hail wat leden. Mor aalhouveul dat ter ook binnen, ze binnen toch mor ain liggoam. Zo is t ook mit de Christus.

13 Wie binnen ja altmoal bie ons deup deur ain Gaist in ain liggoam onderbrocht, netgliek of we Jeuden wazzen of lu oet Griekse wereld, of we sloaven wazzen of vrije mensken. En altmoal kreeg we ain Gaist te drinken. 14 t Liggoam bestaait ook ja nait oet ain lid, mor oet n haile bult. 15 As vout nou zeggen zol: "Ik heur nait tou t liggoam, k bin haand ja nait!" is dat den n eerliekse reden dat e nait tou t liggoam heuren zol? 16 As t oor zeggen zol: "Ik heur nait tou t liggoam, k bin t oog ja nait!" is dat den n eerliekse reden dat e nait tou t liggoam heuren zol? 17 Zol t haile liggoam oog wezen, hou mos we den heuren? Zol t haile liggoam oor wezen, hou mos we den roeken? 18 Mor nee, hur! God het aan elk van dij leden t stee in t liggoam geven dat hai heur tou wol. 19 En as dij altmoal mor ain lid wazzen, woar bleef t liggoam den? 20 Mor nee, der binnen wel n bult leden, mor bloots ain liggoam. 21 Oog kin toch nait tegen haand zeggen: "k Heb gain verlet om die!" En kop kin toch nait tegen vouten zeggen: "k Heb gain verlet om joe!" 22 Nee, eerder aansom: dij leden dij zo t liekt t minste bie te zetten hebben, dij heb we nou net neudeg. 23 Denk we van bepoalde leden: ze worden nait genog op pries stelt, den sier we ze ekstroa op. En zol t onfersounlek wezen ze veur t licht te hoalen, den klaid we ze ekstroa fersounlek aan. 24 Veur leden dij der toch al fersounlek oetzain, huift dat nait. Nee, mor God het dou e t liggoam muik, boudel in t lieke brocht deurdat e aan wat op n legere tree ston, ekstroa veurkommen gaf. 25 Den zol der in t liggoam gain twijspaalk kommen, mor zollen leden gliekeveul omdenken mitnkander hebben. 26 Van dij gevolgen, dat as ain lid te lieden het, ale leden dat lieden mit hom dailen. En as ain lid tou aanzain komt, ale leden in zien bliedschop dailen. 27 Nou, zo bin ie Christus zien liggoam en ain veur ain leden doarvan. 28 In dij gemainte het God allereerst apostels aansteld, twijdens profeten, daardens leroars. Wieder nog lu mit t vermogen wonders te doun of mit de goave zaiken beter te moaken, gounent dij aandern biestoan kinnen, lu mit laaidersgoaven en aandern dij alderhande vremde toalen machteg binnen. 29 Mor ze binnen toch zeker nait altmoal apostels, altmoal profeten, altmoal leroars? Ze kinnen toch nait altmoal wonders doun? 30 Ze hebben toch zeker nait altmoal goaven zaiken beter te moaken? Ze proaten toch zeker nait altmoal in vremde toalen? Ze leggen toch zeker nait altmoal dij toalen oet?

31 Zai mor dat ie de beste goaven kriegen. Of nóg n betere, as dij der is!f + Wie volgen hier lezen van n papyrus oet ± 200.f* Weg wies ik joe wel.