Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 10


01t Is mie der ja om te doun dat ie goud waiten, bruiers en zusters, dat ons veurolden altmoal dij wolk as dek haren en zo altmoal deur dij zee hènkommen binnen; 02dat ze zok altmoal in dij wolk en in dij zee deupen luiten om in Mozes n hènkommen te vinden;f + "Om in Mozes n hènkommen te vinden" - ainlieks staait ter: "Tou Mozes in."f* 03en altmoal t zulfde gaistelke eten 04en altmoal t zulfde gaistelke drinken had hebben - ze kregen ja te drinken oet n gaistelke rots dij achter heur aan laip, en dij rots was de Christus - 05mor dat God over mainsten van heur nait te spreken was: ze werden ja deelhaauwd in woestijn. 06Dat is gebeurd as n veurbeeld veur ons: dat wie nait op verkeerde dingen oet wezen zollen, net as zai doarop oet wazzen. 07Vereer ook gain ofgoden, net as gounent van heur, zo as t beschreven staait: "t Volk ging zitten om te eten en te drinken en dou kwammen ze in t èn om plezaaier te moaken." 08Loat we ook nait klongeln, net as gounent van heur dat deden. Dat gaf op ain dag drijentwinnegdoezend doden. 09Loat we de Christus nait oetdoagen, net as gounent van heur dat deden, van dij gevolgen dat ze deur slangen doodbeten werden. 10 Mòtje nait, net as gounent van heur dat deden; dou werden ze ombrocht deur verdaarver. 11 Wat heur overkwam is n veurbeeld veur ons, en t wer optaikend om ons te woarschaauwen, dij nou t èn van geschiedenis beleven. 12 Doarom mout wèl maint dat e staait, oetkieken dat e nait omvaalt. 13 Ie moaken enkeld n verlaaiden deur dij n mensk wel hebben kin. Ie kinnen der van op aan dat God joe nait zo slim verlaaiden let, dat joe t te maans wordt. Nee hur, mit dat ie in verlaaiden kommen, zel e ook n oetweg moaken, zodat ie t oetholden kinnen. 14 Doarom, mien laive mensken, loat dij ofgodendainst toch schaiten. 15 Ik heb t tegen mensken dij k veur verstandeg aanzai. Oordail nou zulm over wat of ik zeg. 16 Dij beker van zegen dij wie mit n zegenwèns aanpakken, drokt toch gemainschop oet mit Christus zien bloud? Dat brood dat wie breken, drokt toch gemainschop oet mit Christus zien liggoam? 17 Omdat t ain brood is, bin we ook ain liggoam, mit houveul of we ook binnen. Altmoal krieg we ja van dat aine brood. 18 Let ais op dij lu van Jeudse stam. Wèl doar ovvers eten, hebben toch gemainschop mit t altoar? 19 Wat of ik doar mit zeggen wil? Dat n ovver aan n ofgod wat om t lief het? Of dat n ofgod wat te betaiken het? 20 Nee hur! Mor dat zai wat of ze ovvern, aan kwoaie gaisten ovvern en nait aan God! En ik wil nait dat ie gemainschop kriegen mit kwoaie gaisten. 21 Ie kinnen nait oet de Heer zien beker drinken en tougelieks oet dij van kwoaie gaisten. Ie kinnen nait bie de Heer aan toavel goan en tougelieks bie kwoaie gaisten. 22 Of wil we de Heer oetdoagen? Zol we hom sums aankinnen? 23 Ales mag! Joa, mor nait ales het zien nut. Ales mag! Joa, mor nait ales baauwt (joen noaste) op. 24 Elkenain mout nait op zien aigen belang oet wezen, mor op zien noaste zienent. 25 Aal dat op vlaaismaart te koop is, mag ie eten. Ie huiven hail gain noavroag te doun om t gewaiten. 26 Wereld mit aal dat ter op touholdt, heurt ja aan de Heer. 27 Nuigt ain van ongeleuvegen joe en wil ie der wel hèn, eet den ales mor dat joe veurzet wordt. Ie huiven hail gain noavroag te doun om t gewaiten. 28 Mor zol ain tegen joe zeggen: "Dat is van n ovver oet tempel!" eet t den nait, om hom dij joe doar op wees en om t gewaiten. 29 En den main ik nait joen aigen gewaiten, mor joen noaste zienent. Woarom zol áándermans gewaiten oetmoaken, wat of ík mie veroorloven mag? 30 As ik dankboar mien pozzie neem, woarom mout ik den over tong goan om n ding doar ik veur daank? 31 Dat zodounde, of ie eten of drinken of aans wat doun, dou t aal tou God zien eer. 32 Jeuden, Grieken en God zien gemainte maggen zok nait aan joe steuten kinnen. 33 Zo goa ik ook te waark: in ales moak ik elkenain t noar t zin, nait oet op mien aigen veurdail, mor op dat van aal dij mensken. As díj mor red worden!