Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 08


01"Wat aan ofgoden ovverd is, doar wait we wel road mit. Wie hebben ja toch altmoal kennes?" Kennes? Doar krieg ie verbeeldens van. Laifde: doar wor ie deur baauwd! 02As ain zok verbeeldt dat e kennes genogt het, den het e zien kennes nait opdoan zo as t heurt. 03Mor as ain laifhet, dij is erkend.f + Aander handschriften hebben: "Mor as ain God laifhet, is dij deur hom kend."f* 04Nou den over t eten van wat aan ofgoden ovverd is. Wizzenzeker wait we dat ter in haile wereld gain ofgod bestaait en dat behaalve dij aine, gainain god is. 05Of is t ja ook nóg zo, dat gounent in hemel en op eerde as god aansproken worden - en zo binnen der nog al wat goden en heren - 06toch heb wié mor ain God: de Voader, oet wèl ales ontstoan is en op wèl of wie richt binnen; en mor ain Heer: Jezus Christus, deur wèl ales bestaait en deur wèl wie bestoan. 07Krekt! Mor dat hebben ze nait altmoal onder t verstand! Hail wat lu binnen nog aaltied zo mit n ofgod vertraauwd, dat ze dat vlaais, as ze t eten, zain as aan n ofgod ovverd. Zodounde holden ze heur gewaiten, dat nog nait zoveul hebben kin, nait zuver. 08Nou brengt eten ons nait dichter bie God. Wie kommen niks te kòrt as wie nait eten. As wie aal eten, heb we der niks méér om. 09En nou mout ie oppazen dat dij vrijhaid dij ie hebben, swakken nait aan t stroekeln moakt. 10 As ain joe, n man mit kennes, aanliggen zugt in n ofgodstempel, zel den t gewaiten van ain dij nog nait zoveul hebben kin, der nait tou opzet worden ook mor ovvervlaais te eten? 11 Zo gaait ja dij man dij nait veul hebben kin, te gronde aan joen inzicht; joen bruier, doar of Christus veur sturven is. 12 Deur op dizze menaaier tegen joen bruiers en zusters te zundegen, en heur gewaiten - zo swak as t is - n rovvel te geven, zundeg ie tegen Christus. 13 Doarom: as mien eten mien bruier stroekeln let, eet ik van aal mien levensdoagen gain vlaais meer. Dát wil k ja veurkommen, dat ik mien bruier stroekeln loat.