Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 06


01As ain van joe wat mit zien noaste het, duurt e den zien recht zuiken bie onrechtveerdegen in stee van bie God zien volk? 02Wait ie den nait dat God zien volk over wereld oordailen zel? Nou, as den toch rechtsproak over wereld in joen handen is, den mag ie zeker ook oordailen over zoaken dij nait veul om hakken hebben? 03Wait ie nait dat wie over engels oordailen zellen? Houveulstemeer den over aaldoagse zoaken? 04Mor nee, as ie aaldoagse zoaken hebben, den stel ie as rechters zokke mensken aan dij in gemainte nait mitdoun. 05Ie mozzen joe schoamen! Zit ie bie joe den zo slim verlegen om ain wieze man, dij onpertiedeg oetsproak doun kin veur zien bruier? 06Mout ie nou den n verschil mit n bruier veur t recht gooien, en dat nog wel bie onrechtveerdegen?

07Enkeld deurdat ie onder nkander rechtszoaken hebben, heb ie joen stried al verloren. Woarom loat ie joe nait laiver onrecht aandoun? Woarom loat ie joe nait laiver wat ofnaarsken? 08Mor nou bin ie t zulm dij aandern onrecht aandoun en wat ofnaarsken. En den nog wel bruiers! 09Of wait ie nait dat onrechtveerdegen God zien riek nait aarven zellen? Verkiek joe der nait op: manlu dij klongeln, n ofgod dainen, heur vraauw ontraauw worden, zok veur omgang mit manlu lainen of dij t mit manlu aanleggen, 10 inbrekers, schroapers, klokjebruiers, kwoadsprekers en gaauwdaiven, zellen God zien riek nait aarven. 11 En dat wázzen gounent van joe. Mor ie hebben joe doar schoon van wosken, joe haailegen loaten, joe rechtveerdegen loaten deur ons Heer Jezus Christus zien noam en deur God zien Gaist.

12 Ales is mie toustoan. Joa, mor nait ales het nut. Ales is mie toustoan. Joa, mor ik wil mie deur niks komdaaiern loaten. 13 t Eten is veur moag en moag veur t eten; en God zel aan t ain zo goud as aan t aander n èn moaken. Mor t liggoam is ter nait veur t klongeln, mor veur de Heer, en de Heer veur t liggoam. 14 God het nait allenneg de Heer opwekt, mor zel ons ook opwekken deur zien kracht. 15 Wait ie nait dat joen liggoamen leden van Christus binnen? Zol ik den leden oet Christus zien liggoam hoalen en der leden van n hoer van moaken? 16 Of wait ie nait dat wèl n hoer aankropt, liggoamelk ain mit heur is? God zegt ja: "Dij twij zellen tou ain worden." 17 Mor wèl de Heer aankropt, is gaistelk ain mit hom. 18 Woar joe veur klongeln. Wat veur verkeerds n mensk ook dut, t gaait boeten zien liggoam om. Mor wèl klongelt, zundegt tegen zien aigen liggoam. 19 Ie waiten toch zeker wel dat joen liggoam, dij ie van God kregen hebben, n tempel is van hillege Gaist dij in joe woont? En dat ie doar zulm nait boas over binnen? 20 Hai het joe kocht; en veur n hail bedrag! Eer God den mit joen liggoam.