Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 05


01In aals gevaal gaait ter proat van, dat ter maank joe klongeld wordt; en dat op n menaaier dij bie haaidens èns nait veur komt: ain zol t mit zien staifmoeke aanleggen! 02En ie mor snakken! Zol ie joe doar laiver nait zo over bedruiven, dat ie man dij dat doan het ter oet gooien? 03Ik was ter persoonlek nait bie, mor wel in gedachten. En zo heb ik, net of was k wél bie joe, mien vonnes al kloar over wèl of dat oetvreten het: 04nou ie en - in gedachten - ik in ons Heer Jezus zien noam koppen doarveur bie nkander stoken hebben, mout we mit ons Heer Jezus zien kracht 05zo'n man aan Soatan oetlevern om liggoamelk kepot te goan, dat zo zien gaist red wordt op ons Heer zien dag. 06Dat ie zo snakken, dat komt nait goud! Wait ie nait dat n luk stokje zoerdaig haile daigklont zoer moakt? 07Vot mit dij olde gèst! Den wor ie n vris daig. Zo bin ie ja toch: zunder gèst? Ons pesachlaam is ja slacht: Christus. 08Nou den: loat we feestvieren nait mit dij olde gèst - dat is te zeggen: nait mit dij minne en filaaine streken nog in ons, dij deurwaarken as gèst - mor mit broden dij nait rezen binnen; aans zegd: mit oprechthaid en woarhaid. 09k Heb joe in mien braif schreven dat ie gain verslag hebben maggen mit wèl klongeln. 10 Dat verbod gol nait in t aalgemain klongelders oet wereld om joe tou, of schroapers en daiven, of wèl n ofgod dainen. Den zol ie ja tou wereld oetgoan mouten. 11 Ik schrief joe t nou zo: ie maggen gain verslag hebben mit ain dij deurgaait veur n bruier, mor ondertussen klongelt of n schroaper is of n ofgod daint, n kwoadspreker of n klokjebruier of n daif. Mit zoks volk mout ie nog nait aan toavel zitten willen. 12 Wat heb ik te oordailen over wèl boeten binnen? Joen oordail gaait toch over wèl in joen kring heuren? 13 Over wèl boeten binnen zel God wel oordailen. "Wèl nait deugt, mout ie der oetzetten."