Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 04


01Ie mouten ons den ook beschaauwen as Christus zien dainstvolk, as beheerders van God zien gehaaimen. 02Beheerders, doar mout ie van op aan kinnen. Dat mag ie toch verwachten! 03Nou geef ik ter nait veul om, of ié over mie oordailen of n aander menselk hòf. Mor zulm veur rechter over mie speulen, wil ik ook nait. 04Of bin k mie van gain kwoad bewust, doar goa ik nog nait vrijoet mit. Nee, wèl over mie oordailt, dat is de Heer. 05Doarom mout ie nait in t veuren joen oordail al kloar hebben, mor wachten tot de Heer komt. Dij zel ook aan t licht brengen wat of ain in t duustern stiekem oetvreten het. Joa, alderdeegs plannen openboar moaken dij allenneg nog mor bie n mensk opkwammen. Dén eerst zel elk van God veer in boksem kriegen dij e verdaint. 06En dat, bruiers en zusters, heb ik nou op Apollos en miezulm toupaasd. Dat dee k om joe: den kon ie aan ons dat taimke leren: "Nait meer van ain vroagen as wat in zien aanstellen staait." Aans zol ie joe mor opbloazen véúr ain en tégen aander. 07Wat veur gezag het ja dij man dij die de beste vindt? En wat hestoe dastoe nait kregen hest? Nou, astoe t den toch krégen hest, wat hest den te snaren, of zolst t nait kregen hebben? 08Heb ie joe nou al dik en rond eten? Heb ie nou joen schoapkes al op t dreuge brocht? Bin ie zunder ons op troon kommen? Was t mor woar! Den konden wie ook n troon kriegen noast joe. 09Mor nee, hur! Mie ducht ja: God het ons, apostels, aan t voutenèn zet, as lu dij dood injagd worden; en haile wereld, engels en mensken, krigt dat spektoakel te zain. 10 Wié binnen onwies om Christus, mor ié binnen verstandeg in Christus; wié binnen swak, mor ié staark; ié binnen in tel, mor óns hebben ze niks in reken. 11 Aan nou tou heb we honger en dörst en gain fersounlek goud om t lief; krieg we op hoed, heb we gain vaast stee 12 en pokkeln we om mit aigen handen kost te verdainen. Onder n regen van scheldwoorden dail we zegen oet; tegen n klopjacht mout we t oetholden; 13 laster krieg we over ons hèn, as we mensken bemoudegen. t Is zo wied: wereld wil ons wel deur t zinkgat spoulen; elk veegt ons vot as voel. Zo staait t aan nou tou der bie. 14 Nait om joe sneu te moaken, schrief ik dit, mor om joe as mien laive kinder terecht te wiezen. 15 Of zol ie ja nóg zoveul lu hebben om joe in Christus zien spoor te holden, veul voaders heb ie nait. Ik bin as ofgezant van Jezus Christus deur t evengelie joen voader worden. 16 Ik spoor joe der den ook op aan: neem n veurbeeld aan mie. 17 Doarom stuur k joe Timoteüs, dij de Heer mie as n laif en traauw kind geven het. Dij zel joe weer in t zin kommen loaten, hou of ik mie as ofgezant van Christus gedroag. Dij les kriegen ze overaal van mie, in elke gemainte. 18 Nou ze dochten dat ik nait bie joe kommen zol, hebben paardie lu hail wat verbeeldens kregen. 19 Mor ik kom wél bie joe, en gaauw, as de Heer t wil. Den zel k wel gewoarworden, nait wat veur proatjes of dij snakkers hebben, mor wat of ze doun. 20 God zien riek is gain zoak van proat, mor van doad. 21 Wat heb ie t laifste? Mout ik mit stòk op joe ofkommen of mit laifde en goudmoudeghaid?