Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 03


01Mor, bruiers en zusters, joe kon ik nait aanspreken as mensken dij zok deur de Gaist laaiden loaten, mor as mensken bie wèl of olde noatuur nog boas is; as mensken dij nog nait wazen binnen in Christus. 02Melk heb k joe vouerd, gain vaaste kost. Dat kon ie ja nog nait hebben. Joa, dat kin ie noú nog èns nait. 03Nóg is joen olde noatuur boas. As ter toch ofgunst en roezie maank joe is, speult joen olde noatuur den gain boas? Loat ie joen gedrag den nait bepoalen deur wat of joen olde mensk joe instuupt? 04As ain zegt: "Paulus is mien man," en n aander: "Mor Apollos mienent," het olde mensk t in joe den nait veur t zeggen? 05Mor wat is Apollos den wel? En wat Paulus? Dainstvolk, deur wèl of ie tou geleuf kommen binnen! Elk van heur dut wat of God hom opdroagen het. 06Ik heb planten poot, Apollos het ze wotter geven, mor God het ze wazen loaten. 07Doarom: wèl of poot, het niks te betaiken, en net zo min wèl of wotter geft; allain God dij t wazen let. 08Of ain nou poot of wotter geft, dat is netgliek. Mor elk wordt wel oetbetoald noardat e zok verweerd het. 09Wie binnen God zien aarbaiders ja, ie binnen God zien laand. Ik kin ook zeggen: t hoes dat God baauwen let. 10 Nou heb ik as n kundeg aannemer t fonnement legd; doar haar God mie de goaven veur geven. n Aander kin doar nou wieder op baauwen. Mor elk mout wel oetkieken hou of e dat dut. 11 n Aander fonnement leggen dat ofwiekt van wat of ter ainmoal ligt - dat is te zeggen: Jezus Christus - dat kin gainain. 12 As ain op dat fonnement wieder baauwt mit gold, zulver, dure stainsoorten, alderhande holt, hooi, stro ... 13 wat of elk ter aan dut, dat zel aan t licht kommen. Dag van t oordail zel dat ja oetwiezen, omreden dij komt mit vuur veurndag. Hou solied of elk zien aandail is, zel t vuur oetmoaken. 14 As ain zien aandail t doarin oetholden kin, zel e loon beuren. 15 Mor as t opbraandt, zel e schoa hebben. Zulm zel e nog wel red worden, mor - om zo te zeggen - midden tou vlammen oet. 16 Wait ie nait, dat ie God zien tempel binnen en dat God zien Gaist in joe woont? 17 As ain God zien tempel kepotmoakt, zel God hom kepotmoaken. God zien tempel is ja haaileg. Nou, dij tempel bin ié. 18 Loat gainain zokzulm wat wiesmoaken. As ain maank joe denkt, dat e in ogen van dizze wereld loos is, mout e eerst mor ais onwies worden om echt loos te worden. 19 Wat dizze wereld loos vindt, geldt bie God as dom. Der staait ja (van hom): "Dij loze lu mit heur aigen gemaine streken te pakken nemt." 20 En op n aander stee: "De Heer wait wel: wat of loze lu oetbrouden, doar komt niks van te vlocht." 21 Doarom: gainain mag van mensken snaren. Ales is ja van joe. 22 Paulus, Apollos of Kefas, wereld, t levent of dood, wat of wie nou beleven of wat nog kommen zel, ales is van joe. 23 En ie binnen van Christus, en Christus is van God.