Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 02


01Wat mie aangaait, bruiers en zusters, dou ik noar joe tou kwam, bin k bie joe nait aankommen mit n welsprekendhaid of wieshaid van wonder en geweld, as ik joe God zien gehaaim verkundegde. 02k Haar in t zin van aans niks te waiten as van Jezus Christus, en den ook nog n Christus aan t kruus. 03Dou k bie joe kwam, haar ik niks om bie te zetten; k was kant benaauwd en ston te trillen op mien bainen. 04Wat ik joe te zeggen haar, mien bosschop, overtuugde nait deurdat e zo knap in nkander zat, mor deurdat Christus zien kracht vuilen luit. 05Joen geleuf zol ja nait steunen op mensken heur wieshaid, mor op God zien kracht. 06Toch komt bie wèl of wozzen binnen (in t geleuf) wat of wie vertellen as wieshaid over. Mor n wieshaid dij ie nait vinden in dízze wereld of bie wèl of t in dizze wereld veur t zeggen hebben. Dij worden (deur God) aan kaant zet. 07Nee, wie vertellen n wieshaid dij God as n gehaaim achter haand haar. God haar dij al tiedstieden heer bedocht om ons tou aanzain te brengen. 08Gainain van wèl t in dizze wereld veur t zeggen het, haar doar wait van. Haren ze dat wél kregen, den haren ze de Heer dij zo'n glorie oetstroalt, nait aan t kruus sloagen. 09Nee, hier geldt dizze tekst: "Wat t oog nait zain en t oor nait heurd het en bie gain mensk opkommen is, wat God kloarlegd het veur wèl van hom holden." 10 Mor óns het God t dudelk moakt deur zien Gaist. Dij onderzöcht ja ales, alderdeegs God zien daipste gronden. 11 Welk mensk wait wat of ter in n aander mensk omgaait? Dat wait toch allenneg mor mensk zien aigen gaist dij in hom hoest? Net zo min wait ain wat of ter in God omgaait, behaalve God zien Gaist. 12 Mor wie hebben nait wereld zien gaist kregen, mor gaist dij van God komt. Zo kin we waiten wat wie aalmoal aan genoade van God kregen hebben. 13 Doar vertel we den ook van; en den nait in n toal dij we opstoken hebben van mensken heur wieshaid, mor in n toal dij Gaist ons leerd het. Doarbie weeg we tegen nkander òf, wat of aine en wat of aander gaist mensken instuupt. 14 Mor wat of God zien Gaist ons leert, wil der bie n mensk dij bloots n leventeg schepsel is, nait in. Bie hom is dat onwieze proat; hai kin t nait begriepen. De Gaist mout ter aan te pas kommen, wil ie dat onderzuiken. 15 Wèl of deur de Gaist verlicht is, dij kin ales onderzuiken. Mor hóm onderzuiken kin gainain. 16 "Wèl het deurkregen, wat of de Heer veurhaar, zodat e hom road geven kon?" Nou, wie hebben t zúlmde veur as Christus.