Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, dij roupen is as Christus Jezus zien apostel, omdat God dat zo wol, en van bruier Sostenes.

02va 1-2va* Aan God zien gemainte dij vestegd is in Korinte, mensken dij in Christus Jezus haailegd binnen, haailegen dij roupen binnen tougelieks mit aal dijent dij ons Heer Jezus Christus zien noam aanroupen, woar of bie heur en bie ons ook mor dainst holden wordt.

03Wie wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van Jezus Christus, ons Heer.

04Ieder bòt daank ik mien God veur joe, dat ie in Christus Jezus zo'n geschenk van God kregen hebben; 05dat ie in hom, aan ale kanten riek worden binnen. Wat heb ie ja n bult te vertellen en wat n inzicht heb ie kregen, 06noargelang t getugenis over Christus bie joe meer vasteghaid kregen het. 07Zodounde heb ie om gainain genoadegoave verlet, aal dij tied dat ie oet zitten te kieken wanneer of ons Heer Jezus Christus nou toch ais veurndag komt. 08Dij zel der veur zörgen dat ie t aan t èn tou op n bainen holden en dat ter niks op joe aan te maarken is op dag van ons Heer Jezus Christus. 09God het joe der tou roupen ain te worden mit zien Zeun, Jezus Christus, ons Heer. Op hom kin ie aan.

10 Ik roup joe, bruiers en zusters, in ons Heer Jezus Christus zien noam der tou op, altmoal oet ain mond te proaten. Dat ie nait in pertijen oetnkander valen. Trek ain lien, ain van zin en ain van overtugen. 11 Deur Chloë heur volk is mie ja verteld, mien bruiers en zusters, dat ter roezies maank joe binnen. 12 Ik doul hier op: elkenain van joe het mond vol over zien veurkeur: "Paulus is mien man!" ... "En Apollos mienent!" ... "Kefas mienent!" ... "Mor ik hol t mit Christus!" 13 O! Het Christus zok ofsplitst? Is Paulus asmis veur joe aan t kruus sloagen? Of bin ie bie joen deup op Paulus zien noam schreven? 14 Wat bin ik God dankboar, dat ik behaalve Crispus en Gajus gainain deupt heb! 15 Den kin mooi gainain zeggen, dat ie bie joen deup op mien noam schreven binnen. 16 Wacht even: ik heb ook Stefanas zien volk deupt. Mor aans zol k nait waiten dat ik nog ain deupt heb. 17 Christus het mie der ja nait op oetstuurd om te deupen, mor om t evengelie te verkundegen. En den nait deur n knap betoog; aans zol Christus zien kruus oethoold worden.

18 Wat wie over t kruus vertellen is ja veur wèl of verloren goan onwieze proat; mor veur ons dij red worden is t n kracht van God. 19 Der staait ja: "Votdoun zel ik dij wieze lu heur wieshaid, en dij geleerde lu heur geleerdhaid zel ik aan kaant schoeven." 20 Woar blift nou dij man dij wat dizze wereld oetdocht het zo knap noar veuren brengen kin? Dij doar dikke bouken over lezen het? Dij doar geern diskuzzies over aangaait? Het God van wat in wereld veur wieshaid deurgaait, gain onwieze proat moakt? 21 Deurdat e op zién menaaier zo wies was, kon wereld God ja nait aanveerden in zién wieshaid. Doarom leek God t goud tou, den mor deur dij dwoaze bosschop mensken dij leuven wollen te redden. 22 Of ie bie Jeuden of bie nait-Jeuden kommen: eersten vroagen om taikens, lesten is t om wieshaid te doun. 23 Mor óns bosschop is: Christus, dij aan t kruus sloagen is. Doar valen Jeuden over en haaidens vinden dat onwieze proat. 24 Mor krekt veur wèl of roupen binnen, netgliek of t nou Jeuden binnen of nait-Jeuden, geldt Christus as God zien kracht en God zien wieshaid. 25 Zo onwies as e t aanlegt, kin God nog om mensken tou; en zo swak as e zok opstelt, is e heur nog te maans!

26 Goa mor ais noa, bruiers en zusters, wat of ie wazzen dou ie roupen werden. t Wazzen mainst gainent dij van zokzulm loos wazzen, mainst gain lu van invloud, mainst gain mensken van aanzain. 27 Nee, wat in wereld veur onwies gol, het God oetkozen, om loze lu mit n sneue neus stoan te loaten. Wat in wereld veur swak gol, het God oetkozen, om wat of staark is mit n sneue neus stoan te loaten. 28 Wat of in wereld gain aanzain het en nait mittèlt, het God oetkozen; dat wat nait rekend wordt, om wat of ter wél wezen mag mit n sneue neus stoan te loaten. 29 Den kon tegen God over gain staarveling snaren. 30 Van hom stam ie in Christus Jezus òf. In hom het God ons hulpen aan wieshaid en rechtschoapenhaid en kreeg we kaans haailegd en verlöst te worden. 31 "Wèl snaren wil, mout den snaren van de Heer," zo as t ter staait.