Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 09


01In t eerste joar dat Darius, zeun van Xerxes en van komòf n Mediër, keunenk moakt was over Chaldeeërs heur riek, 02in t eerste joar dat e regaaierde, zöchte ik, Daniël, in de bouken n verkloaren veur t aantal joaren dat t duren zol veurdat puunbulten van Jeruzalem verswonnen wezen zollen. Zo as de HEER t profeet Jeremia zegd haar, mozzen dat ter seuventeg wezen. 03Ik keerde mie tou God en zöchte hom in beden en smeken. Ik vastte en zat in zak en aask. 04Ik beedde de HEER, mien God, en belee schuld. Ik zee: "HEER, grode en geduchte God, dij zien beloftes noakomt, dij traauw is aan elk dij van hom holdt en dut wat hai onnaaiert, 05wie hebben verkeerd doan en ons misdroagen. Minnen heb we west en rebels was we, wie hebben ons ofkeerd van joen geboden en veurschriften. 06Wie hebben nait lusterd noar joen knechten, de profeten, dij in joen noam sproken hebben tou ons keunenks, ons hoge heren, ons oldsten en tou t haile volk van t laand. 07Ie, Heer, stoan in joen recht, mor wie mouten ons vandoag-de-dag ogen tou kop oet schoamen, wie, manlu van Juda, bewoners van Jeruzalem en hail Israël, of ze nou dicht bie binnen of wied vot, in ale landen doar ie heur hènjagd hebben om ale ontraauw dij ze tegen joe begoan hebben. 08HEER, wie en ons keunenks, ons hoge heren en ons oldsten, schoamen ons ogen tou kop oet, omreden wie hebben zundegd tegen joe. 09De Heer, ons God, het omdenken en genoade, al heb wie ook rebels tegen hom west, 10 al heb we nait lusterd noar de HEER, ons God, ook al heb we nait leefd noar veurschriften dij hai ons deur zien knechten, de profeten, toulangd het. 11 Hail Israël het joen wet overtreden, is doar van ofweken en het nait noar joe lusterd. Over ons oetstört binnen vervluikens dij in wet van Mozes, God zien knecht, as mit n aid beklonken, opschreven stoan. Want wie hebben tegen joe zundegd. 12 God het dik ellèn over ons brocht en draaigementen oetvoerd dij hai tegen ons en ons laaiders oetsproken haar. In haile wereld het zok nog nooit veurdoan wat of Jeruzalem overkommen is. 13 Ellèn dat over ons kommen is, staait al beschreven in Mozes zien wet, en toch heb we de HEER, ons God, nait mild stemd deur weerom te kommen van ons minne streken, en acht te geven op joen woarhaid. 14 De HEER was wakker en brochde ellèn over ons. Joa wis, de HEER, ons God, is rechtveerdeg in aal wat e dut. En in tied heb wie nait noar zien stem lusterd. 15 Mor nou, Heer, ons God, dij joen volk mit staarke haand oet Egyptenlaand laaid het, en doar noam mit moakt het tot op dag-van-vandoag - wie hebben misdoan, wie hebben ons misdroagen. 16 Heer, omreden van joen rechtveerdege doaden, keer joen glìnne gram òf van joen stad Jeruzalem, joen haailege baarg. t Is ja om ons zunden en ons veurolden heur minne doaden dat Jeruzalem en joen volk schandaaierd worden is veur t oog van ale volken om ons tou. 17 Heur nou den, ons God, noar t beden en smeken van joen knecht en loat joen goudgunsteghaid lichten over joen verrinnewaaierde haailegdom. Ook om joezulm! 18 Leg joen oor te lustern, mien God, en heur noar ons! Dou ogen open en kiek noar puunbulten van stad, noar joe vernuimd. Nee, nait om ons verdainsten leg wie ons smeken en beden veur joe deel, mor omreden joen omdenken is zo groot. 19 Heer, luster toch noar ons! Heer, vergeef ons toch! Heer, kiek toch noar ons om! Wacht nait laanger en griep in, mien God, ook om joezulm, want stad en volk droagen joen noam ja!" 20 Dou ik nog aan t beden was, mien zunde en dij van mien volk Israël bekende, en mien beden en smeken vanwegens haailege baarg van mien God veur de HEER, mien God, hènlegde, 21 joa, dou ik nog aan t beden was, kwam Gabriël, man dij ik eerder in n vizioun zain haar, radjes op mie ofvlaigen. t Was omtrent tied veur t oavendovver. 22 Hai begunde mie oetleg te geven. "Daniël," zee e, "ik bin nou kommen om die n kloar begrip bie te brengen. 23 Doustoe begundest te beden en te smeken kwam der al antwoord en ik bin kommen om die t te vertellen. Joa wis, men mag die geern lieden! Most t woord goud begriepen en acht geven op t vizioun. 24 Seuventeg week binnen der vaststeld veur dien volk en haailege stad van die, veur en aleer misdoaden aan t èn kommen en zunden ofsloten binnen, veur en aleer t minne gedrag goud te moaken, en der aiwege gerechteghaid brocht is, veur en aleer t vizioun van profeten bezegeld is en t alderhaailegste wijd. 25 Most waiten en begriepen: van t ogenblik òf dat t woord oetgoan is dat Jeruzalem weer opklanderd en vannijs baauwd worden zel, aan tied tou van ain dij zaalfd is, n keunenk, zellen zeuven week verlopen. Twijensesteg week zel t opklandern en t vannijs baauwen duren, mit plaainen en bolwaarken en aal, al binnen t ook nog zokse benaauwde tieden. 26 Noa dij twijensesteg week zel ain dij zaalfd is om haals brocht worden, zunder dat ter ain is dij hom helpen dut. t Volk van n keunenk dij komt, zel stad en haailegdom verrinnewaaiern. Hai zel aan zien èn kommen in n störmvloud. Tot aan t èn van oorlog tou zel der verrinnewaaierd worden, krekt zo as t vaststeld is. 27 Hai zel n staark verbond aangoan mit n haile bult, ain week laank. Haalfschaid van dij week zel e gain ovvers brengen loaten, gain brandovvers en gain waaitovvers. En boven op t altoar zel der ofgriezen en verwoesten te zain wezen, tot dat t èn dat aankundegd is, komt van kracht dij t aal verrinnewaaiert."