Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 07


01In t eerste joar van keunenk Belsassar van Babylonië haar Daniël n dreum, op bèr speulden hom der beelden deur kop. Hai schreef dij dreum op. Zo begunde hai mit zien reloas: 02"Ik haar bie naacht n vizioun. Doar zag ik in, hou of de vaaier winden van hemel grode zee in onrust brochten. 03Vaaier dikke daaiern kwammen omhoog oet zee, gainain leek op aander. 04t Eerste daaier leek op n laiw, mor den mit vleugels van n oarend. Ik zag hou of vleugels hom oetropt werden, hou e optild wer, net as n mensk op twij vouten deelzet en dat e t haart van n mensk kreeg. 05Dou kwam der n twijde daaier veurndag. Hai leek op n beer. Hai kwam haalf in t èn en haar tussen tanden in zien moel drij ribben. Men zee tegen hom: 'Vot, in t èn! Vreet n bult vlaais!' 06Vervolgens zag k n aander daaier. Dij leek op n panter en haar vaaier vogelvleugels op rug. t Daaier haar ook vaaier koppen en aan hom wer macht geven. 07Doarnoa zag ik in mien vizioun bie naacht, n vaaierde daaier. Aldernoarst zag e der oet, joa, aldervrezelkst en ofgriezelk staark, dikke iesdern tanden haar e. t Vrat en vermoalde ales, en wat ter overbleef, verpoasde hai mit zien poten. Hai was aans as ale daaiern veur hom en hai haar tien hoorns. 08In tied dat k noar dij hoorns keek, zag k hou n klaaine, nije hoorn maank dij aandern opkwam. Drij van eerste hoorns werden der oetropt om der stee veur te moaken. In dij hoorn zatten ogen, net menskenogen, en n bek dij dikke toal oetsluig. 09Ik zag dat ter tronen hènzet werden en dat ter ain zitten ging, hoog op joaren. Zien klaaier wazzen zo wit as snij, zien hoar op kop krekt zuvere wol. Zien troon was ain en aal vlam, roaden wazzen net vuur. 10 n Revier van vuur stroomde veur hom aan. Doezend moal doezenden dainden hom en tiendoezend moal tiendoezenden stonden veur hom. t Gerecht zette zok deel en bouken werden opendoan. 11 Ik zag hou t daaier doodmoakt wer wegens snakkerij van hoorn. k Zag hou zien liggoam verrinnewaaierd wer en aan vlammen overdoan. 12 Aander daaiern wer heur macht ofhoald, mor ze kregen nog wat tied van leven. 13 In vizioun bie naacht zag ik dou mit wolken van hemel ain aankommen dij der oetzag as n mensk. Hai ging tou noar man, hoog op joaren, en wer veur hom laaid. 14 Aan hom wer macht en keunenkschop geven en ale volken en noatsies, wat toal ze ook pruiten, dainden hom. Zien macht was n aiwegdurende macht dij nooit vergoan zol, zien keunenkschop zol nooit te gronde goan. 15 Ik, Daniël, was haildaal in toeze, viziounen dij mie deur kop gingen, verbiesterden mie. 16 Ik keerde mie tou ain van dij der bie stonden en vruig hom noar rechte betaikenis van dit altmoal. Hai gaf mie dizze verkloaren: 17 'Dij dikke daaiern, vaaier mitnkander, duden op vaaier keunenks dij op wereld kommen zellen. 18 Doarnoa zellen haailegen van de Alderhoogste t keunenkschop kriegen en zai zellen t holden veur aaltied, joa, veur aiweg en aaid.' 19 Dou wol ik geern wizzeghaid hebben over t vaaierde daaier, dij aans was as aal dij aandern, aldernoarste schrikaanjoagend mit zien iesdern tanden en kopern klaauwen, dij ales opvrat en vermoalde en wat ter overbleef mit zien poten verpoasde, 20 en over dij tien hoorns op zien kop, over dij nije hoorn dij opkwam en doar drij veur wieken mozzen, dij hoorn mit ogen en mit n bek dij dikke toal oetsluig, en dij der groder oetzag as dij aandern. 21 Ik haar ja zain hou dij hoorn oorlog voerde tegen haailegen en dat dij boas wer, 22 totdat olde, wieze man kwam, der recht doan wer aan de Alderhoogste zien haailegen en tied ter heer was dat haailegen keunenkschop in bezit kregen. 23 Hai zee: 'Dat vaaierde daaier dudt op n vaaierde keunenkriek dat op wereld wezen zel, aans as aal aander keunenkrieken, dij haile wereld verslinden zel, verpoazen en vermorzeln. 24 Dij tien hoorns duden op tien keunenks dij oet dat keunenkriek opkommen zellen. Mor noa dijent zel der n aander opkommen, aans as ale veuregen, en dij zel drij keunenks der onder kriegen. 25 Hai zel opspeulen tegen de Alderhoogste en haailegen van de Alderhoogste oftruveln. Hai zel perbaaiern heur feesttieden en wet te veraandern. Ze zellen aan zien macht overleverd wezen, veur ain tied, n dubbelde tied en n haalve tied. 26 Den zel t gerecht zitten holden en zel hom zien macht ofpakt worden, hai zel veur aiweg vernaild en verrinnewaaierd worden. 27 Keunenkschop, macht en groothaid van ale keunenkrieken onder hemel zellen doan worden aan t volk van de Alderhoogste zien haailegen. Zien keunenkschop is n aiweg keunenkschop en ale machten zellen hom dainen en geheurzoamen!" 28 Dit is t èn van mien reloas. Wat mie, Daniël, aanbelangt, mien prakkezoatsies muiken mie oet stuur, k wer wit om kop. Ik kon t haile zoakje nait tou kop oet zetten.