Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 01


01t Was in t daarde joar dat keunenk Jojakim van Juda regaaierde dou Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, op Jeruzalem òf trok en stad belegerde. 02De Heer gaf hom keunenk Jojakim van Juda in handen, mit n paart van t raif oet t hoes van God derbie. Hai nam haile boudel mit noar Sinear tou. t Raif zette hai in tempel van zien god hèn, in t schathoes. 03Keunenk bestelde Aspenaz, boas van eunuchs, hai zol gounent van Isrelieten noar zien pelaais hoalen. Ze mozzen van keunenklieke komòf wezen of tou vernoam volk heuren, 04zo te reken jongkerels zunder lek of brek, nuver in t veurkommen, goud ontwikkeld, klouk en schaarp van verstand, bekwoam om aan t hòf te dainen. Aspenaz zol heur in boukerij en toal van Chaldeeërs onderrichten. 05Keunenk onnaaierde: heur etendrinken zol aal doag bestoan oet kost van zien aigen toavel en wien dij haizulm dronk. Noa drij joar onderricht kwammen ze bie keunenk in dainst. 06Maank dij jongkerels wazzen Daniël, Chananja, Misaël en Azarja, oet Juda vandoan. 07Boas van eunuchs gaf heur aander noamen. Daniël nuimde hai Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 08Mor Daniël wol zok beslist nait onraain moaken aan etendrinken van keunenk zien toavel. Dat zodounde vruig e boas van eunuchs om aander kost, doar e zok nait onraain mit moaken zol. 09God zörgde der veur dat boas van eunuchs t mit Daniël op haar en hom toudoan was. 10 Hai zee tegen Daniël: "Ik bin baang veur mien boas, de keunenk. Dij het onnaaierd wat ie te eten en te drinken kriegen. As hai dommit vindt, dat ie der nait zo goud oetzain as dij aander jongkerels van joen older, kin mie dat de kop kosten." 11 Doarom ging Daniël noar koamerdainder aan wèl of boas van eunuchs Daniël, Chananja, Misaël en Azarja aanvertraauwd haar. 12 "Perbaaier t toch ais mit ons," zee e. "Geef joen knechten tien doag bloots gruinte te eten en kloar wotter te drinken. 13 Kiek den, wèl of der beter oetzugt: wie of dij aander jongkerels dij aal keunenk zien kost had hebben. Beslis den over joen knechten." 14 Man ging der mit akkoord en perbaaierde t tien doag mit heur. 15 Dou dij tien doag om wazzen, zagen ze der gever en meer zond oet as aal aander jongkerels dij keunenk zien toavelkost had haren. 16 Veur t vervolg gaf koamerdainder heur dou gain etendrinken van keunenk meer, mor kregen ze bloots gruinte. 17 Aan dij vaaier jongkerels gaf God kunde en verstand van ale boukerij en wieshaid. Daniël was boetendes in stoat aal meugelke viziounen en dreumen oet te stokken. 18 Dou tied om was dij keunenk vaststeld haar, brochde boas van eunuchs ale jongkerels bie Nebukadnessar. 19 Keunenk verston zok mit heur aalmoal, mor der was gainent te vinden dij t opnemen kon tegen Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. Zo kwammen ze bie keunenk in dainst. 20 En ieder bòt as keunenk heur om road vruig, vernam e dat heur wieshaid en inzicht wel tien moal groder was as dij van ale woarzeggers en besweerders oet zien haile riek bie nkander. 21 Daniël bleef bie keunenk in dainst tot aan t eerste joar tou dat keunenk Cyrus regaaierde.