Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daarde braif van Johannes 01   

Daarde braif van Johannes 01


01Van oldste. Aan mien beste Gajus, dij ik zo aibels geern lieden mag. 02Mien jong, in eerste ploats hoop ik dat t goud mit die gaait. Dastoe goud zond bist noar liggoam en gaist. 03k Was ter slim blied om dat bruiers dij hier op bezuik kwammen, mie vertelden over dien levent in de woarhaid. Zo gaait t bie joe ja ook. 04k Bin naargens meer blied om as dat ik zukswat van mien kinder heur. 05t Is mooi van die, mien jong, zo astoe mit de bruiers omgaaist. Ook al binnen t vremden veur die. 06In gemainte hier hebben ze van dien laifde verteld. Doe dust ter goud aan heur wieder te helpen op raais. En wel zo, dat God doar mit eerd wordt. 07Om de Noam binnen ze ja op pad goan zunder wat van haaidens aan te nemen. 08t Is ons plicht zokse lu bie ons op te nemen. Zo waark we der aan mit dat woarhaid verkundegd wordt. 09Ik heb gemainte n braif schreven, mor Diotrefes wil niks mit ons van doun hebben. Hai wil zulm geern op eerste rang zitten. 10 As ik kom, zel ik t zeker over zien gedrag hebben. Nait allenneg streut e lasterproatjes over ons rond, mor of t nog nait mooi genog is, de bruiers wil e ook nait in hoes hebben. En dij dat aal doun wil, waarkt e tegen en zet ze alderdeegs oet gemainte. 11 Mien jong, dou t kwoaie nait noa, mor t goie. Dij goud dut, heurt bie God. Wèl t verkeerde dut, het God nait zain. 12 Gainain wil n kwoad woord heuren over Demetrius. Ook woarhaid zulm nait. Wie leggen ook n goud getugenis over hom òf en doe waist dat ons zeggen woar is. 13 Ik heb die nog n haile bult te schrieven, mor dou dat laiver nait mit pen en inkt. 14 Ik hoop die gaauwachteg te zain, den kin we t onder nkander beproaten. 15 Ik wèns die vree tou! De groutnis van ons vrunden. Breng persoonlek groutnis ook over aan dien vrunden.