Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Judas 01   

Braif van Judas 01


01Braif van Judas, knecht in dainst van Jezus Christus, bruier van Jakobus, aan dij roupen binnen, doar of God, de Voader, van holdt en Jezus Christus veur zörgt.02Omdenken, vree en laifde, mag ie roem en rij kriegen!

03Laive bruiers en zusters! k Was al flink op streek joe te schrieven over doar ie en wie vrij van kommen binnen en doar wie altmoal paart aan hebben, mor dou kwam mie t in t zin: ik kon joe mor beter aanpittjen te strieden veur t geleuf, dat ie veurgoud as haailegden overleverd kregen hebben. 04Der binnen ja bepoalde lu binnen slopen, lu, doar t oordail al laank over vaststeld is. Goddeloze mensken binnen t. Ze moaken misbruuk van God zien genoade en leven der mor op lös. Ons ainegste Heer en meester doar willen ze niks van waiten.

05Ook al wait ie dat altmoal al, k wil joe dit toch nog ais in t zin brengen dat de Heer zien volk oet Egypte bevrijd het. Mor toch het e loater lu verdoan dij t nait vertraauwden. 06Ook engels, dij heur hoge ploats nait vastholden en heur aigen stee verloaten hebben, het hai veur aiweg en aaid in t routduustern vastzet. Doar mouten ze grode dag van t oordail ofwachten. 07Denk ook ais aan Sodom en Gomorra en steden der omtou. Net zo as dij engels, bedreven ze ontucht en gavven ze tou aan lusten dij tegen noatuur ingingen. Doar liggen ze nou as veurbeeld: lieden mouten ze onder t aiwege vuur. Dat is heur straf! 08Krekt as dizze lu mit heur gedreum. Ze moaken misbruuk van heur aigen liggoam. Gezag willen ze niks van waiten en lastern doun ze hemelse machten. 09Dou oartsengel Michaël hikhakkerij haar mit duvel over Mozes zien liggoam, haar e moud ter nait tou hom te veroordailen. Hai zee bloots: "De Heer mag die stravven!" 10 Mor dizze mensken hebben gek mit zoaken doar ze gain verstand van hebben. Net as stomme daaiern hebben ze allenneg mor wait van heur aigen noatuur. En dat wordt heur ondergang!

11 O wai, o wai! Ze binnen t pad van Kaïn opgoan. Net as Bileam, dij veur geld ales wel doun wol, binnen zai der ook veur besweken. En net as Korach kwammen ze der bie om haals, mit heur dwaarsdrieverij. 12 t Is schandoaleg hou of ze moaltieden bedaarven dij ie mitnkander holden. t Is heur allenneg om t etendrinken te doun. Schoamen doun ze zok naargens veur. t Binnen net wolken: wind drift ze over en wotter komt ter nait van; bomen bie haarstdag, zunder vrucht, stìndood en gain worrels. 13 Joa, net woeste golven op zee. t Schoem van heur schaande sputtert omhoog. Dwoallichten binnen t. In t routduustern kommen ze te laande, veur aiweg en aaid!

14 Over heur het Henoch, zeuvende van Adam òf, veurzegd: "Kiek! De Heer is kommen mit zien haailege tiendoezenden. 15 Over ale lu zel hai rechtspreken en goddeloze mensken stravven veur ale goddeloze dingen dij ze bedreven hebben, en veur grode mond dij ze tegen hom opzet hebben." 16 Dat binnen de lu dij aaltied vranterg binnen, dij zoezen over heur lot. Ze doun heur aigen zin. Mond staait heur noar grode woorden. En mooi proaten dat ze mit mensken doun! As ze der mor beter van worden!

17 Vergeet nait, laive bruiers en zusters, wat apostels van ons Heer Jezus Christus veurzegd hebben. 18 Ze zeden ja tegen joe: "In t leste van tied zellen der spotters kommen, dij leven zunder god of gebod." 19 Zokse lu brengen twijspaalk teweeg. Ze leven as baisten en de Gaist hebben ze nait.

20 Mor, laive bruiers en zusters, baauw ie joen levent op t alderhaailegst geleuf en loat joe bie joen beden, laaiden deur de hillege Gaist. 21 Blief bie God zien laifde en reken op Jezus Christus zien goudens. Hai brengt joe in t aiwege levent. 22 Heb ook omdenken mit heur, dij nog heur twievels hebben. 23 Red ze tou t vuur oet. Mit aander lu mout ie ook wel mitleven, mor wees verzichteg! Heur klaaier binnen alderdeegs soeterg van zunde.

24 Aan hom dij joe veur zunde woaren kin, en dij joe zo wied brengt dat ie zunder lek of brek en deurhèn blied veur zien schitternde troon te stoan kommen - 25 aan ainegste God, dij ons redt deur Jezus Christus ons Heer, aan hom de glorie, hoogste eer, macht en gezag, nou en aaltied, en veur aiweg en aaid! Amen.