Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Jakobus 01    02    03    04    05   

Braif van Jakobus 05


01Nou den, ie rieke lu! Roup en reer over swoare tieden dij ie in muit goan. 02Joen riekdom is meur. Mòt het joen klaaier vervreten. 03Joen gold en zulver is verroust en roust ter van zel joe aankloagen en joe wegvreten as vuur. Ie hebben schatten opbultjed en dat nou we leste doagen beleven. 04Heur: t loon dat ie aarbaiders dij joen laand maaid haren, ontholden hebben, schraait. t Geroup van heur dij joen vruchten inhoald hebben, het de Heer van de machten wel heurd! 05Ie hebben in weelde leefd op wereld, joa, in overdoad! Ie hebben joezulm vetmest in slachttied. 06Ie hebben rechtveerdege veroordaild, joa, vermoord! Zol dat nait (as aanklacht) tegen joe inbrocht worden? 07Heb doarom geduld, bruiers en zusters, net zo laank dat de Heer weeromkomt. Boer zit ook ja te wachten op goie vruchten van zien laand en het zo laank geduld dat e haarfst en veujoarsregen had het. 08Wees ie den ook geduldeg: spreek joezulm mor moud in. De Heer komt ja zo! 09Ie mouten nait tegen nkander kloagen, bruiers en zusters, as ie nait zulm veroordaild worden willen. Rechter staait ja al veur deur. 10 Bruiers en zusters, neem, as t op verdroagen van kwoad of op geduld aankomt, n veurbeeld aan profeten dij in de Heer zien noam sproken hebben. 11 Wie priezen heur ja gelokkeg dij volholden hebben. Ie hebben wel heurd van Job zien standvasteghaid en ie hebben zain hou of de Heer t in t lest mit hom moakt het. De Heer het ja haart veur ons en ontfaarmt zok over ons. 12 Mor benoam, mien bruiers en zusters, sweer nait. Nait bie hemel en nait bie eerde of bie wat ook mor. Loat joen joa "joa" wezen, en joen nee "nee". Aans vaal ie onder t oordail. 13 Is ain van joe der min aan tou, loat e den beden. Is ain goud te pas, loat e n loflaid zingen. 14 Is ter ain zaik bie joe, loat e den oldsten van gemainte roupen, dat dij over hom n gebed oetspreken en hom mit eulie zaalven in de Heer zien noam. 15 En t beden dat in t geleuf doan wordt, zel zaike redden. De Heer zel hom in t èn helpen. As e zunden doan het, zel hom t vergeven worden. 16 Belied doarom nkander joen zunden en beed veur nkander dat ie beterschop vinden maggen. t Beden van rechtveerdege kin n bult oetwaarken as t mit ainmoud gebeurt. 17 Elia was net zo'n mensk as wie, dij net zo vuilde as wie ook. Hai beedde mit aandrang dat t nait regen zol, en t regende nait op t laand, drij joar en zès moand laank. 18 Hai beedde nog n moal, dou gaf hemel regen en t laand brochde zien vrucht op. 19 Mien bruiers en zusters, as ain van joe van woarhaid ofdwoalt en n aander brengt hom weer op t goie pad, 20 wait den: dij n zundoar van zien biesterboan weerombrengt, dij zel zien levent van dood redden en n hail bult zunden bedekken.