Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Jakobus 01    02    03    04    05   

Braif van Jakobus 02


01Mien bruiers en zusters! Ie leuven in ons Heer Jezus Christus, dij in heerlekhaid opnomen is. Den mout ie bie mensken gain onderschaaid moaken. 02Stel joe ais veur: in joen soamenkomst komt n man mit n golden ring om vinger en in mooie klaaieroazie. En der kwam ook n aarme man dij mor zuneg schier was. 03En ie zollen opkieken tegen man in mooie klaaier en tegen hom zeggen: "Neem dit stee mor. Doar zit ie goud!" Mor tegen aarme zol ie zeggen: "Goa doar gunnent mor stoan!" of: "Goa mor bie mien vouten op deel zitten!" 04Zol ie den nait mit joezulm in twijspaalk kommen? Goan ie den nait te waark as rechters, dij op verkeerde gronden oordailen? 05Heur es, mien laive bruiers en zusters! Het God nait dijent dij wie hier aarm reken, oetkozen om riek in t geleuf te worden en aarfgenoamen van t keunenkriek, dat hai touzegd het aan heur dij hom laifhebben? 06Mor ie hebben aarme min behandeld! Binnen t rieke lu nou net nait, dij joe der onder holden en joe veur rechtbaank slepen? 07Is t nait zo dat zai t nou juust binnen dij goie noam lastern dij over joe aanroupen is? 08As ie keunenklieke wet holden noar t schriftwoord: "Ie zellen joen noaste laifhebben as joezulm," den doun ie t goud. 09Mor as ie onderschaaid moaken, den zundeg ie. Wet veroordailt joe den as overtreders. 10 Wèl of haile wet ja holdt, mor over ain punt strovvelt, het zundegd tegen ale geboden. 11 Hai, dij zegd het: "Most nait klongeln," het ook zegd: "Magst gainent ombrengen." As ie nait klongeln, mor wel ain ombrengen, heb ie toch haile wet overtreden. 12 Proat en dou as lu, dij deur wet dij vrijhaid geft, oordaild worden zellen. 13 Onbarmhaarteg zel t oordail wezen over hom dij zulm nait barmhaarteg west het. Dij barmhaarteg west het, zegt van t oordail: "Dat dut mie niks!" 14 Wat heb ie der aan, mien bruiers en zusters, as ain zegt dat e geleuf het, mor der nait noar dut? Kin zo'n geleuf hom den redden? 15 Stel, der is n bruier of n zuster dij verlet het om klaaier en doagelks brood. 16 En ain van joe zol zeggen: "t Beste der mit! Zörg mor dat ie waarm blieven en eet joe mor zat," mor ie zollen ze nait heur gerak geven, wat hebben ze doar aan? 17 Zo is t ook mit t geleuf. As ter nait noar doan wordt, is t op zokzulm dood. 18 Mor as ain nou es tegen joe zegt: "Ie hebben geleuf, ik heb doaden." Bewies mie den mor ais dat ie geleuf hebben as ie gain doaden zain loaten kinnen! Den zel ik joe oet mien doaden mien geleuf zain loaten. 19 Leuf ie dat ter ain God is? Doar doun ie goud aan. Mor kwoaie gaisten leuven dat ook en doarom trillen ze van benaauwdeghaid. 20 Domkop! Wil ie t bewies dat t geleuf zunder doaden gain sènt weerd is? 21 Is ons voader Abraham nait om zien doaden rechtveerdeg verkloard dou e zien zeun Isaak op t altoar legde? 22 Zain ie nou wel, dat zien geleuf liek op ging mit zien doaden? Deur zien doaden wer zien geleuf eerst wat of t wezen mos. 23 Zo wer t schriftwoord bevestegd: "Abraham leufde in God en t wer hom as gerechteghaid aanrekend." Hai wer God zien vrund nuimd. 24 Zain ie nou wel dat n mensk oet doaden rechtveerdeg verkloard wordt en nait enkeld deur geleuf? 25 Mit hoer Rachab was t nait aans. Ook zai wer rechtveerdeg om heur doaden: ze luit verkenners bie heur in hoes en hulp ze ontkommen bie n aander pad langs. 26 Net zo as t liggoam zunder oam dood is, zo is ook t geleuf zunder doaden ja dood.